Szukaj szkolenia

słowo kluczowe

typ szkolenia

tematyka szkolenia

termin szkolenia

cena szkolenia otwartego

firma

 
 
Subskrybuj szkolenia.nf.pl
 
 
Nieruchomości
Domiporta.pl
 
Zainteresowało Cię to szkolenie? Poleć je swoim znajomym.
Twoje imię i nazwisko:
Twoj email:
Email znajomego, któremu chcesz polecić szkolenie:

Zarządzanie wartościa przedsiębiorstwa - Value Based Management. Metodyka i narzędzia

czas trwania:16 godzin, czyli 2 dni
tematyka: organizacja   »   zarządzanie strategiczne
cena netto:

3250

cena brutto:

3997,50* co zawiera cena szkolenia »

terminy:

Brak wolnych terminów!

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami

kontakt

pokaż dane kontaktowe

 

cel szkolenia:

-Opanować koncepcję EVA do zarządzania wartością przedsiębiorstwa.
-Nabyć umiejętności w zakresie identyfikacji czynników wpływających na wartość firmy.
-Poznać model kalkulacji EVA.
-Rozwinąć kompetencje w zakresie interpretacji wyników EVA.
-Poznać metodykę wdrażania systemu zarządzania wartością opartego na EVA.

^ na początek ^

program:

Program
Pierwszy dzień (9.00-17.00) – Kreowanie wartości przedsiębiorstwa

1.Wstęp, cele seminarium, test wprowadzający.
2.Koncepcja EVA na tle innych koncepcji zarządzania.
3.Oczekiwania akcjonariuszy na tle oczekiwań innych interesariuszy.
Dyskusja moderowana
4.Wartość przedsiębiorstwa a wartość spółki dla akcjonariuszy.
5.Strategie wzrostu wartości firmy.
•Czynniki wartości a wybór celów strategicznych przedsiębiorstwa.
Przykłady
•Jakie czynniki decydują o wartości przedsiębiorstwa? Identyfikacja finansowych i niefinansowych czynników kreacji wartości.
Ćwiczenie
6.Komunikacja z inwestorami – jak budować zaufanie z inwestorami i pozostałymi interesariuszami?
Dyskusja moderowana
7.Dlaczego tradycyjne metody oceny wyników przedsiębiorstwa nie dają wiarygodnego obrazu jego sytuacji ekonomicznej?
Ćwiczenie
8.Podsumowanie.

Drugi dzień (9.00-17.00) – Pomiar wartości dodanej przedsiębiorstwa

1.Szacowanie kosztu kapitału spółki.
•Średni ważony koszt kapitału (WACC).
•Model CAPM.
•Model zdyskontowanych dywidend.
Ćwiczenie
2.EVA (Economic Value Added) – Ekonomiczna Wartość Dodana.
•Założenia modelu pomiaru EVA (Ekonomicznej Wartości Dodanej).
•Czynniki zmienne wpływające na EVA.
•Korekty przy obliczaniu EVA.
•Model kalkulacji EVA.
Ćwiczenia
3.Zastosowanie modelu EVA w różnych sytuacjach decyzyjnych (ocena biznesplanów, zadań operacyjnych, projektów inwestycyjnych…).
Ćwiczenia
4.Analiza i interpretacja EVA w różnych sytuacjach decyzyjnych.
Ćwiczenia
5.Zastosowanie zewnętrznych mierników wartości do oceny kreowania wartości spółki (MVA – Market Value Added, TSR – Total Sherholders Return).
Przykłady
6.EVA na tle innych metod pomiaru wartości przedsiębiorstwa.
Przykłady
7.Jaką metodę pomiaru wartości firmy wybrać? Analiza siatki kreacji wartości.
Dyskusja moderowana
8.Podsumowanie.

^ na początek ^

certyfikaty:

Certyfikat Ukończenia Seminarium Warsztatowego

^ na początek ^

metodologia:

Seminarium warsztatowe o charakterze edukacyjno-doradczym, tzn. ponad 60% czasu zajęć poświęcone jest na liczne ćwiczenia opracowane w oparciu o rzeczywiste przykłady z działalności firm polskich i zagranicznych oraz rozwiązywanie case study w grupach lub samodzielnie pod opieką i wsparciem merytorycznym naszego konsultanta - trenera. W trakcie zajęć trener udziela Państwu rekomendacji odnoście problemów zgłaszanych przez uczestników, a związanych z tematyką seminarium.

^ na początek ^

grupa docelowa:

Członkowie rad nadzorczych, zarządy, dyrektorzy zarządzający, personalni, finansowi, ds. strategii i rozwoju, controllingu, marketingu, handlu, produkcji, logistyki, menedzerowie odpowiedzialni za budowę i nadzór nad realizacją strategii firmy oraz specjaliści ds. planowania i budżetu.

^ na początek ^