Szukaj szkolenia

słowo kluczowe

typ szkolenia

tematyka szkolenia

termin szkolenia

cena szkolenia otwartego

firma

 
 
Subskrybuj szkolenia.nf.pl
 
 
Nieruchomości
Domiporta.pl
 
Zainteresowało Cię to szkolenie? Poleć je swoim znajomym.
Twoje imię i nazwisko:
Twoj email:
Email znajomego, któremu chcesz polecić szkolenie:

Trening Interpersonalny

czas trwania:21 godzin, czyli 3 dni
tematyka: umiejętności osobiste   »   efektywność osobista
cena netto:

6400 za 1 dzień szkoleniowy

cena brutto:

* co zawiera cena szkolenia »

6400,00za 1 dzień szkoleniowy

Organizator szkolenia

Instytut Skutecznego Działania

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami

kontakt

pokaż dane kontaktowe

 

cel szkolenia:

- zrozumienie swoich relacji z grupą;
- doskonalenie zachowań w trudnych i konfliktowych sytuacjach z ludźmi;
- nauczenie się budowania dobrego kontaktu i porozumienia z innymi;
- rozwijanie kompetencji interpersonalnych i samopoznania w tym obszarze;
- doskonalenie koncepcji swojego JA i wiary we własne możliwości w aspekcie interpersonalnym;
- poprawa umiejętności bycia efektywnym członkiem zespołu lub jego liderem;
- zwiększenie skuteczności osobistej w odnoszeniu sukcesów;
- rozwijanie własnych zasobów inteligencji emocjonalnej.

^ na początek ^

program:

I. ROZWÓJ KOMPETENCJI INTERPERSONALNYCH:
- rozwijanie świadomości odbioru i interpretacji relacji z innymi ludźmi;
- doskonalenie koncepcji swojego JA w aspekcie interpersonalnym;
- techniki budowania i utrzymywania dobrego kontaktu z ludźmi;
- uwrażliwienie na komunikację werbalną i niewerbalną;
- bariery w komunikacji i umiejętność ich omijania.

II. DYNAMIKA PROCESÓW GRUPOWYCH:
- identyfikacja ról grupowych;
- jednostka w procesie grupowym;
- analiza własnego stylu komunikacji i zachowania w grupie;
- doskonalenie umiejętności bycia efektywnym członkiem zespołu;
- kompetencje lidera.

III. SKUTECZNOŚĆ W ROZWIĄZYWANIU KONFLIKTÓW:
- poszerzanie umiejętności odbioru otoczenia poprzez pracę z ciałem, emocjami i umysłem;
- umiejętność odbierania i wyrażania emocji;
- metody tworzenia relacji: "JA jestem w porządku i TY jesteś w porządku";
- stosowanie zasady ”miękko do ludzi, twardo do problemów”;
- zasady konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w grupie.

IV. SUKCES A RELACJE INTERPERSONALNE:
- elastyczność w komunikacji z różnymi typami ludzi;
- techniki aktywnego słuchania;
- potrzeba akceptacji przez grupę a poczucie własnej wartości;
- sukces a poczucie wiary we własne możliwości.

V. BUDOWANIE STRATEGII WŁASNEGO ROZWOJU SKUTECZNOŚCI INTERPERSONALNEJ.

^ na początek ^

certyfikaty:

Uczestnicy otrzymują Certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu ....

^ na początek ^

metodologia:

Zajęcia odbywają się w formie aktywnego treningu, w którym uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę w danej dziedzinie oraz umiejętności praktyczne potrzebne do zastosowania jej w działaniu. Pracujemy metodami, które dają możliwość opanowania nowych umiejętności, zachowań i nawyków w łatwy i skuteczny sposób, w atmosferze akceptacji, wyzwalającej ciekawość i poczucie komfortu. Nasze szkolenia są zorientowane na osiąganie pożądanych rezultatów, wprowadzając zmiany z poszanowaniem odrębności i wartości świata drugiej osoby. Kładziemy nacisk na myślenie kreatywne i metody integrowania wiedzy z doświadczeniem. W szkoleniach wykorzystujemy również doświadczenia i umiejętności uczestników związane z ich działalnością w firmie.
Jednym z warunków intensywnego uczenia się jest przyjazna dobra atmosfera, jaką wspólnie z uczestnikami tworzymy podczas każdego szkolenia. Superlearning i NLP - NeuroLingwistyczne Programowanie - stosowane przez nas metody gwarantują wysoką jakość i skuteczność szkolenia, efektywne wykorzystanie czasu i łatwość stosowania nabytej wiedzy i umiejętności w codziennej praktyce. Stosunek między zajęciami interaktywnymi 80% a wykładem 20 %.

Metody stosowane podczas realizacji programu:
- wprowadzenia do zagadnień;
- wykłady;
- prezentacje/ demonstracje prowadzącego;
- dyskusje;
- studium przypadków / szukanie rozwiązań dla opisanych przykładów;
- burze mózgów;
- Toast Master Club;
- ćwiczenia wdrażające nowe umiejętności i wiedzę;
- gry edukacyjne (ukazujące wybrane aspekty różnych strategii działania oraz w jakim kierunku one prowadzą)
- budowanie interakcji;
- omówienia i wyciąganie wniosków z jednoczesnym przełożeniem na doświadczenie i praktyczne działanie.

^ na początek ^