Szukaj szkolenia

słowo kluczowe

typ szkolenia

tematyka szkolenia

termin szkolenia

cena szkolenia otwartego

firma

 
 
Subskrybuj szkolenia.nf.pl
 
 
Nieruchomości
Domiporta.pl
 
Zainteresowało Cię to szkolenie? Poleć je swoim znajomym.
Twoje imię i nazwisko:
Twoj email:
Email znajomego, któremu chcesz polecić szkolenie:

Zarządzanie ludźmi i motywowanie

czas trwania:16 godzin, czyli 2 dni
tematyka: zarządzanie zespołem   »   kierowanie
cena netto:

1190

cena brutto:

1463,70* co zawiera cena szkolenia »

terminy:

ukryj terminy

Wybierz interesujący Cię termin:

Warszawa,

26 - 27 marca   

Warszawa,

25 - 26 czerwca   

Organizator szkolenia

Biznes Edukator Sp. z o.o.

Biznes Edukator Sp. z o.o.

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami

kontakt

pokaż dane kontaktowe

 

cel szkolenia:Zwiększysz skuteczność swoich działań w pięciu głównych obszarach zarządzania: planowanie, organizowanie, delegowanie, motywowanie, kontrolowanie;
Ukształtujesz u siebie właściwą postawę managera jako przywódcy;
Zapoznasz się ze skutecznymi metodami prowadzenia rozmów z pracownikami;
Udoskonalisz umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w zarządzaniu ludźmi.

^ na początek ^

program:


MODUŁ I. KSZTAŁTOWANIE ODPOWIEDNIEJ POSTAWY KIEROWNICZEJ

• Stereotypowe widzenie pracownika i kierownika;

• Obszary niszowe i punkty zapalne dotyczące sposobu motywowania;

• Zakres odpowiedzialności kierownika;

• Strategie działania kierownika i ich konsekwencje dla efektywności zarządzania;

• Tożsamość kierownika – określenie nowej roli zawodowej;

MODUŁ II. BUDOWANIE AUTORYTETU

• Istota autorytetu i jego znaczenie w zarządzaniu;

• Cztery najważniejsze zasady budowania autorytetu;

• Obszary działalności kierownika mające wpływ na budowanie autorytetu (zachowania codzienne w pracy, reagowanie na trudne sytuacje, sposób pracy i kontaktu z pracownikami, itp.);

• Działania powodujące utratę autorytetu i sposoby zapobiegania im;

• Standard kontaktu z pracownikiem;

MODUŁ III. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z PRACOWNIKAMI W RÓŻNYCH SYTUACJACH

• Rodzaje pytań pomocnych kierownikowi: motywowanie przez pytania, pytania kierujące uwagę, pułapki zadawania pytań;

• Sztuka zadawania pytań w rozmowach z pracownikami;

• Techniki aktywnego słuchania w rozmowach;

• Wpływ sposobu formułowania zdań na osiągane efekty;

• Zwroty motywujące i demotywujące;

• Język korzyści a język problemów;

• Eliminacja słów osłabiających wypowiedź;

• Skuteczna argumentacja;

• Przepływ informacji w zespole - zasady;

MODUŁ IV. TYPY OSOBOWOŚCI – JAK DOPASOWAĆ SPOSÓB ZARZĄDZANIA I MOTYWOWANIA PRACOWNIKA DO STRATEGII JEGO DZIAŁANIA

• Charakterystyka czterech głównych strategii działania;

• Nauka identyfikacji typu osobowości pracownika;

• Identyfikacja własnego typu osobowości;

• Typ osobowości a preferencje w komunikacji, wyborze zadań, przyjmowaniu ról w zespole;

• Talenty i słabości każdego z typów osobowości;

• Wartości, potrzeby i motywatory osób o różnych strategiach działania;

• Wskazówki rozwojowe dla każdego typu osobowości;

• Jak planować pracę osób o konkretnym typie osobowości;

• Jak egzekwować i motywować osoby o konkretnym typie osobowości;

MODUŁ V. PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU

• Metodologia pracy z celami;

• Definiowanie i przedstawianie celów – warunki poprawnie sformułowanego celu, rodzaje celów, reagowanie na przeszkody w realizacji;

• Zasady planowania działań;

• Organizacja pracy swojej i pracowników;

• Podział pracy pomiędzy pracowników;

• Kontrola i monitorowanie realizacji celów;

MODUŁ VI. USTALANIE PRIORYTETÓW – JA I MOJE ZADANIA

• Zasady planowania: zasada 60/40, ABC, Eisenhowera, ustalanie priorytetów, terminy wykonania, rezerwy, działania rutynowe, zmiany;

• Reguły dotyczące przebiegu dnia pracy;

• Zasada Pareto (80/20) i jej znaczenie dla pracy;

• Narzędzia planowania i zarządzania czasem;

• Wykorzystanie zasad planowania w codziennej pracy;

• Moja wydajność a koncentracja i efektywność pracy;

MODUŁ VII. DELEGOWANIE JAKO CZYNNIK MOTYWUJĄCY I USAMODZIELNIAJĄCY PRACOWNIKÓW

• Zasady delegowania zadań;

• Pułapki delegowania;

• Trudne sytuacje podczas delegowania zadań;

• Korzyści dla przełożonego i pracownika wynikające z delegowania zadań;

MODUŁ VIII. DOSKONALENIE PRACY I MONITORING PRACY

• Kontrola pracy;

• Monitoring skuteczności działań i usprawnianie własnej organizacji pracy;

• Doskonalenie swojej skuteczności w obszarze lepszego wykorzystania swojego czasu i terminowości działań;

MODUŁ IX. MOTYWUJĄCA INFORMACJA ZWROTNA

• Przygotowanie do udzielania informacji zwrotnych;

• Pozytywna informacja zwrotna – przekazywanie informacji o zadowalającej jakości pracy;

• Negatywna informacja zwrotna – przekazywanie informacji o niezadowalającej jakości pracy (błędy, niestosowane zachowania, niezadowalająca jakość pracy, itp.).

MODUŁ X. KREOWANIE MOTYWUJĄCEJ ATMOSFERY W ZESPOLE

• Czynniki wpływające na atmosferę w zespole;

• Rola kierownika w budowaniu odpowiedniej atmosfery;

• Zachowania wzbudzające zaufanie i otwartośća a zachowania wzbudzające opór i milczenie.

MODUŁ XI. MOTYWATORY W ZARZĄDZANIU

• Motywowanie poprzez realizowanie indywidualnych potrzeb pracowników;

• Motywowanie poprzez ustalanie celów;

• Etapy rozwoju pracownika – motywowanie w zależności od poziomu dojrzałości pracownika (na bazie koncepcji Hersey"a i Blancharda);

• Uciekanie od niewygody i dążenie do komfortu jako czynniki motywujące (dwuczynnikowa teoria Herzberga);

• Dopasowanie stylu zarządzania do potrzeb motywacyjnych pracowników (na podstawie teorii McClellanda);

MODUŁ XII. TECHNIKI MOTYWOWANIA POZAFINANSOWEGO

• Wpływ a manipulacja w motywowaniu;

• Modelowanie postawy podwładnych;

• Umiejętność inspirowania;

• Motywowanie przez pochwały – za co i jak chwalić pracowników;

• Prawa twórczego wpływu w motywowaniu (prawo własnego wyboru, prawo decydowania, prawo publicznej deklaracji, prawo wzajemności zachowań, prawo zmiany obrazu siebie, prawo kontrastu, prawo konsekwencji);

• Delegowanie jako narzędzie motywowania.

MODUŁ XIII. TRUDNE SYTUACJE W ZARZĄDZANIU

• Reagowanie w przypadku konfliktu i kryzysu w zespole;

• Skuteczne metody reagowania na: opór, zniechęcenie, brak zaangażowania, irytację, złośliwość, atak, wycofanie, zbytnie rozkojarzenie pracownika;

• Tworzenie skutecznych procedur i schematów postępowania oraz praktyczne ich przećwiczenie;

MODUŁ XIV. TECHNIKI ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

• Afiliacja a asertywność, jako wyznaczniki stylów postępowania (zachowań) w sytuacjach konfliktowych;

• Style rozwiązywania konfliktów – diagnoza stylów rozwiązywania konfliktów;

• Czynniki sprzyjające konstruktywnemu rozwiązywaniu konfliktów;

• Komunikacja w sytuacji konfliktowej (zbieranie informacji, przedstawianie propozycji i rozwiązań, prowadzenie dyskusji, sprowadzanie dyskusji do poziomu faktów);

• Radzenie sobie z manipulacjami (demaskowanie i przeciwdziałanie manipulacji, sposoby reagowania na agresywne zachowanie);

• Strategie kierowania konfliktem – specyfika doboru taktyki działania do sytuacji i konsekwencje obranej strategii;

• Ćwiczenia rozwiązywania konfliktów na bazie case studies;

MODUŁ XV. DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

^ na początek ^

certyfikaty:

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat ukończenia szkolenia

^ na początek ^

metodologia:

Szkolenie oparte jest na nowoczesnej metodologii pracy z grupą, wykorzystującej wiele skutecznych technik kształtujących postawy, rozwijających kompetencje i doskonalących umiejętności, m.in. goal focused learning, NLP, T.U.S., visual learning, Autoreverse. Stosujemy ćwiczenia indywidualne, w parach i zespołowe, testy i analizy, gry doskonalące umiejętności, ukierunkowane dyskusje.

^ na początek ^

grupa docelowa:

Szkolenie kierowane do:

Team liderów;
Menedżerów;
Kierowników;
Prezesów;
Osób które zarządzają ludźmi.

^ na początek ^

materiały szkoleniowe:

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma segregator wraz z materiałami szkoleniowymi. Materiały obejmują zarówno treść slajdów pokazywanych podczas szkolenia, rozwiązania sytuacji problemowych poruszanych podczas szkolenia, jak i zestaw ćwiczeń do samodzielnej pracy.

^ na początek ^

 
Zapytaj Firmę
treść:
email:
Wyślij