Szukaj szkolenia

słowo kluczowe

typ szkolenia

tematyka szkolenia

termin szkolenia

cena szkolenia otwartego

firma

 
 
Subskrybuj szkolenia.nf.pl
 
 
Nieruchomości
Domiporta.pl
 
Zainteresowało Cię to szkolenie? Poleć je swoim znajomym.
Twoje imię i nazwisko:
Twoj email:
Email znajomego, któremu chcesz polecić szkolenie:

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

czas trwania:13 godzin, czyli 2 dni
tematyka: umiejętności osobiste   »   autoprezentacja

Organizator szkolenia

ITC Grupa

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami

kontakt

pokaż dane kontaktowe

 

cel szkolenia:

Warsztat kompetencji osobowych mający na celu wykształcenie umięjętności skutecznej autoprezentacji i kształtowania swojego wizerunku. Proponujemy Państwu 2-dniowe warsztaty w tym zakresie.

CELE SZKOLENIA:

Opanowanie umiejętności skutecznej autoprezentacji
Doskonalenie sztuki wystąpień publicznych i wywierania wpływu.
- Poznanie biznesowej sztuki dobrych manier i odczytywanie „mowy gestów”.
- Nabycie umiejętności operowania przestrzenią.
- Opanowanie umiejętności płynnej dyskusji
- Doskonalenie umiejętności doboru i wykorzystywania odpowiednich argumentów w dyskusji (przekonywanie do swoich racji).
- Ćwiczenie sztuki retoryki i logiki wystąpienia.

ZAKŁADANE EFEKTY SZKOLENIA:

1. Opanowanie sztuki „dobrej prezentacji” i błyskotliwego „pierwszego wrażenia”,
2. Stawanie się osobą przekonywującą, budzącą zaufanie, wiarygodną i rzetelną,
3. Kształtowanie własnego wizerunku.

^ na początek ^

program:

1. Komunikacja werbalna i niewerbalna (mimika, kinezjetyka, proksemika).
2. Efekt „pierwszego wrażenia” przygotowanie wystąpienia publicznego – doskonalenie warsztatu mówcy.
3. Kontrola gestykulacji, „czytanie” gestów i odruchów innych ludzi.
4. Niuanse zachowań w sytuacjach oficjalnych i towarzyskich.
5. Bariery komunikacyjne i ich przezwyciężanie argumentacja, typy argumentów, sytuacje wykorzystywania odpowiedniej argumentacji ćwiczenia pamięci.
6. Przygotowana autoprezentacja uczestników.

^ na początek ^

certyfikaty:

ITC Centrum Szkoleniowe

^ na początek ^

metodologia:

Szkolenie prowadzone jest warsztatowo i posiada następującą metodykę:
* wykłady – zawierają wiedzę z zakresu tematyki szkolenia potrzebną do jej efektywnej realizacji w praktyce, wprowadzają do późniejszej samooceny uczestników treningu, są podstawą do doskonalenia umiejętności
* ćwiczenia - pozwalają na bieżąco wykorzystywać nabytą wiedzę, wprowadzane w większości w trakcie wykładu urozmaicają jego przebieg. Niektóre z ćwiczeń przeprowadzane "na żywca" przed wykładem relaksują i mobilizują uczestników do teoretycznej części szkolenia

* gry - stanowią podsumowanie kolejnych etapów szkolenia. Łączą w sobie wiedzę i umiejętności treningowe w szerszych całościach wymagających nie tylko przetwarzania przez uczestników treści szkolenia, ale także kreatywności i zaangażowania

* symulacje - są globalną syntezą większych części szkolenia. Sprawdzają korelację szeregu umiejętności uczestników

* prezentacja własna – podsumowaniem całości warsztatu jest indywidualne (przygotowane wcześniej) wystąpienie każdego z uczestników przed grupą i omówienie wystąpienia

^ na początek ^

grupa docelowa:

Osoby reprezentujące firmę (instytucję) na zewnątrz: przedstawiciele, pełnomocnicy, dyrektorzy, negocjatorzy, osoby delegowane na spotkania zewnętrzne, rzecznicy prasowi, także działacze społeczni i polityczni (kandydaci, szefowie sztabów wyborczych), odpowiedzialni za promocję placówki, firmy, organizacji, instytucji odpowiedzialni za kontakt z klientem i organami zewnętrznymi przygotowujący i przeprowadzający wewnętrzne wystąpienia publiczne (prezentacje), pracujący przy realizacji kampanii reklamowych instytucji.

^ na początek ^