Szukaj szkolenia

słowo kluczowe

typ szkolenia

tematyka szkolenia

termin szkolenia

cena szkolenia otwartego

firma

 
 
Subskrybuj szkolenia.nf.pl
 
 
Nieruchomości
Domiporta.pl
 
Zainteresowało Cię to szkolenie? Poleć je swoim znajomym.
Twoje imię i nazwisko:
Twoj email:
Email znajomego, któremu chcesz polecić szkolenie:

METODY I TECHNIKI POPRAWY EFEKTYWNOŚCI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

czas trwania:18 godzin, czyli 3 dni
tematyka: jakość i logistyka   »   zarządzanie produkcją
cena netto:

1790 zł brutto

cena brutto:

1790,00* co zawiera cena szkolenia »

terminy:

Brak wolnych terminów!

Aby poznać najbliższe wolne terminy
skorzystaj z formularza zapytań on-line

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami

kontakt

pokaż dane kontaktowe

 

cel szkolenia:

doskonalenie umiejętności uczestników w praktycznym wykorzystaniu metod i technik poprawy efektywności procesów produkcyjnych m.in. w zakresie:
– stosowania nowoczesnych metod i technik zarządzania procesem produkcyjnym
– stosowania optymalnych narzędzi do identyfikacji i rozwiązywania problemów w obszarze produkcji
– prowadzenia analiz i oceny efektywności funkcjonowania systemu produkcyjnego
– projektowania oraz wdrażania rozwiązań usprawniających i optymalizujących procesy produkcyjne

Program szkolenia został przygotowany w oparciu o wieloletnią praktykę wykładowców w zakresie zarządzania produkcją oraz projektowania i wdrażania usprawnień procesów produkcyjnych.

^ na początek ^

program:

1. TECHNIKI WYKORZYSTYWANE W REPOZYCJONOWANIU PRODUKTÓW I USŁUG:

a) metody definiowania i analizy problemów:
- Metoda PPO (pytanie, problem, odpowiedź), metoda sześciu pytań, metoda
stopniowego abstrahowania, metoda zorientowana na cel, diagram Ishikawy
b) metody heurystyczne
- Burza mózgów, metoda systemowa, superpozycja-technika przypadkowego słowa, analiza funkcjonalna

2. WYKORZYSTYWANIE METODY ANALIZA WARTOŚCI W DOSKONALENIU KONSTRUKCJI I TECHNOLOGII PRODUKCJI

3. WYKORZYSTYWANIE METODY KOSZTU DOCELOWEGO W ZARZĄDZANIU PROCESAMI ROZWOJOWYMI I MODERNIZACYJNYMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

4. METODY I TECHNIKI WYKORZYSTYWANE W PLANOWANIU I OPTYMALIZACJI MODELU PRODUKCJI
a) Techniki przydatne w prognozowaniu popytu
- prognozowanie przyczynowe
- prognozowanie projekcyjne
- prognozowanie eksperckie
- modele ustalania Punktu Obsługi Klienta
b) Techniki przydatne w optymalizacji modelu produkcji
- rachunek opłacalności
- rachunek kosztu traconych korzyści
- rachunek kosztów czynności

5. METODY PLANOWANIA ZASOBÓW, NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH.
a) Planowanie zagregowane i tworzenie głównego planu potrzeb MPS
b) Planowanie potrzeb materiałowych PPM – symulacja komputerowa
c) Planowanie zależne według metody MRP, MRP II oraz MRPII plus ERP
d) Zasady harmonizacji dostaw zasobów, niezbędnych do zapewnienia ciągłości
produkcji. Zasada just-in-time metody aplikacji w firmie. Analiza korzyści i zagrożeń wynikających z zastosowania JiT.

6. ZARZĄDZANIE PRZEBIEGIEM PRODUKCJI
a) Zarządzanie łańcuchem dostaw Supply Chain Management Metodyka wdrożenia
wewnątrz firmy produkcyjnej
b) Metody ograniczania zapasów w procesie produkcji w warunkach nieciągłości lub zmienności popytu
c) Harmonogramowanie i koordynacja przebiegu produkcji
d) Metody optymalizacji przebiegu produkcji – porównanie
- MRP
- Kanban – wdrożenie i metodyka prac
- Kanban elektroniczny
- OPT

7. LOGISTYKA W PROCESIE PRODUKCJI
a) Zarządzanie logistyczne procesem produkcyjnym – przykłady praktycznych zastosowań w polskich firmach
b) Operacje transportowe i manipulacyjne
c) Metody śledzenia prefabrykatów i komponentów w fazie wytwarzania
d) Przykłady zastosowania nowych technologii informatycznych - RFID
e) Logistyka a zapasy w procesie produkcji – praktyczne metody obniżania zapasów produkcyjnych
f) Koszty logistyki w procesie produkcji - zastosowanie metodologii Activity Basic Costing w warunkach polskich firm

^ na początek ^

certyfikaty:

tak

^ na początek ^

metodologia:

Zajęcia realizowane są w formie interaktywnej, uczestnicy po krótkim wprowadzeniu teoretycznym do każdego tematu wykonują mini-projekty . Wykorzystywane będą również analizy przypadku oraz prezentowane „dobre praktyki”.

^ na początek ^

grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do właścicieli firm, kadry kierowniczej i specjalistów z działów produkcji, logistyki, jakości, komórek obsługi produkcji oraz pracowników odpowiedzialnych za koordynację i doskonalenie procesów w przedsiębiorstwie.

^ na początek ^

 
Zapytaj Firmę
treść:
email:
Wyślij