Szukaj szkolenia

słowo kluczowe

typ szkolenia

tematyka szkolenia

termin szkolenia

cena szkolenia otwartego

firma

 
 
Subskrybuj szkolenia.nf.pl
Nieruchomości
Domiporta.pl
 
Zainteresowało Cię to szkolenie? Poleć je swoim znajomym.
Twoje imię i nazwisko:
Twoj email:
Email znajomego, któremu chcesz polecić szkolenie:

Budowanie więzi grupowych

czas trwania:16 godzin, czyli 2 dni
tematyka: zarządzanie zespołem

Organizator szkolenia

Ecorys Polska Sp. z o.o.

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami

kontakt

pokaż dane kontaktowe

 

cel szkolenia:

* Celem szkolenia jest podniesienie skuteczności zawodowej, w zakresie nabywanie i rozwijania kompetencji efektywnej pracy z grupą zadaniową, w szczególności poprzez rozwijanie i ćwiczenie:
o Umiejętności rozumienia, diagnozy, zarządzania procesem grupowym,
o Umiejętności budowania i podtrzymywania kontaktu z grupą i analizy tego procesu,
o Umiejętności dostrzegania i rozumienia procesu grupowego, dostarczenie wiedzy na temat funkcjonowania grup, ich dynamiki, faz, zjawisk „kryzysu" i "oporu",
o Umiejętności konstruowania zasad pracy grupowej,
o Umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie w kontakcie z grupą, oraz ich analizy,
o Umiejętności rozpoznawania zachowań podnoszących i obniżających skuteczność pracy grupy i adekwatnego ich wykorzystywania,jak również rozwijanie osobistego stylu kierowania pracą grupy
* Zwiększenie samoświadomości, umiejętności rozpoznawania własnych emocji,
* Nabycie/ zwiększenie wiedzy na temat roli trenera w poszczególnych fazach projektu
* Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych
* Zwiększenie umiejętności udzielania informacji zwrotnej, zwłaszcza w sytuacji trudnej emocjonalnie

^ na początek ^

program:

ZAGADNIENIA PORUSZANE PODCZAS SZKOLENIA:

W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną nowoczesne, odnoszące się do perspektywy "ukrytego porządku" i „mądrości grupy”, metody psychologicznej pracy z grupami uwzględniające następujące zagadnienia:

* Dynamika grupy i zjawisko procesu grupowego.
* Budowanie atmosfery zaufania i otwartości w grupie
* Facylitacja procesów grupowych
* Grupowa realizacja zadań.
* Członkowie grup
* Psychologia przedstawicieli mniejszości i większości w grupie - wpływ rang i przywilejów społecznych na dynamikę procesów grupowych
* Świadome przywództwo
* Relacje przeniesieniowe pomiędzy uczestnikami grupy a trenerem
* Nowe spojrzenie na klasyczne umiejętności wykorzystywane w pracy z grupą wywodzące się z obszaru: komunikacji interpersonalnej (także niewerbalnej), teorii ról grupowych, treningu asertywności, mediacji, podejmowania decyzji, budowania zespołu.

^ na początek ^

metodologia:

Szkolenie będzie prowadzone aktywnymi metodami warsztatowymi, pozwalającymi uczestnikom zrozumieć, doświadczyć i ćwiczyć wybrane umiejętności. Metoda warsztatowa zakłada maksymalny i aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych sposobów przekazywania wiedzy. Swoją wyjątkową skuteczność zawdzięcza: uczeniu się przez doświadczenie wytworzeniu osobistego zaangażowania Warsztat bazuje na dynamice grupy i wykorzystaniu potencjału jej uczestników.

^ na początek ^

grupa docelowa:

Osoby/pracownicy chcący zdobywać i/lub doskonalić kompetencje we wskazanym obszarze, którzy w trakcie rozwoju swojej kariery zawodowej stanęli przed wyzwaniem pracy z grupą i prowadzenia grup zadaniowych.

^ na początek ^

materiały szkoleniowe:

Uczestnicy otrzymują skrypt zawierający informacje poruszane na szkoleniu i materiał uzupełniający. Na potrzeby programu konstruowane są ćwiczenia (scenki, case studies, ćwiczenia papier-ołówek, dłuższe symulacje, itp.) opisujące przypadki rzeczywiste lub zbliżone do rzeczywistości uczestników.

Szkolenie kończy się oceną efektywności w podstawowym zakresie: Ewaluacja szkolenia z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety szkolenia Ewentualny test wiedzy – sprawdzian wiedzy. Działania follow-up – coaching W celu wzmocnienie efektów szkolenia możliwe jest systematyczne przesyłanie uczestnikom drogą elektroniczną "pytania dnia" oraz "zadania dnia" do wykonania, nawiązującego do treści szkoleniowych i ćwiczonych podczas szkolenia umiejętności. Uczestnicy są zachęcani, w uzgodnionym czasie po zakończeniu szkolenia, do przypomnienia sobie treści szkolenia i świadomego ćwiczenia pożądanych zachowań.

^ na początek ^