Szukaj szkolenia

słowo kluczowe

typ szkolenia

tematyka szkolenia

termin szkolenia

cena szkolenia otwartego

firma

 
 
Subskrybuj szkolenia.nf.pl
Nieruchomości
Domiporta.pl
 
Zainteresowało Cię to szkolenie? Poleć je swoim znajomym.
Twoje imię i nazwisko:
Twoj email:
Email znajomego, któremu chcesz polecić szkolenie:

Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie

czas trwania:24 godzin, czyli 3 dni
tematyka: efektywność umysłowa   »   rozwój dziecka i młodzieży
cena netto:

430

cena brutto:

430,00* co zawiera cena szkolenia »

terminy:

Brak wolnych terminów!

Organizator szkolenia

Centrum Kształcenia DOBRA KADRA

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami

kontakt

pokaż dane kontaktowe

 

cel szkolenia:

Zapoznanie ze standardem diagnozowania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie, zasadami diagnozy różnicowej, procedurami oddziaływań terapeutycznych w przypadkach zaburzeń mowy o charakterze sensorycznym i motorycznym.

^ na początek ^

program:

Neurologiczne przyczyny zaburzeń rozwoju mowy u dzieci;

· Wpływ wrodzonych i nabytych uszkodzeń i/lub dysfunkcji układu nerwowego oraz chorobowych zespołów genetycznych na rozwój mowy;

· Specyfika zaburzeń w nabywaniu języka u dzieci z problemami neurologicznymi;

· Problemy terminologiczne i definicyjne w opisie zaburzeń rozwoju mowy u dzieci i młodzieży ze schorzeniami neurologicznymi;

· Neurologopedyczna diagnoza i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju mowy:

o Standard postępowania diagnostycznego w przypadkach zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży z uszkodzeniami mózgu,

o Diagnoza różnicowa zaburzeń rozwoju mowy u dzieci (alalia prolongata, alalia, niedokształcenie mowy o typie afazji, afazja dziecięca versus oligofazja, demencja wieku rozwojowego, autyzm, schizofazja dziecięca, dysglosja, dyzartria, głuchota),

o Typologia zaburzeń mowy po uszkodzeniach mózgu u dzieci,

o Procedury diagnostyczne w ocenie zaburzeń rozwoju mowy u dzieci,

o Strategie terapii logopedycznej w przypadkach motorycznych i sensorycznych zaburzeń rozwoju mowy u dzieci;

· Alternatywne metody w kształceniu sprawności komunikacyjnych u dzieci i młodzieży z uszkodzeniami i/lub dysfunkcjami układu nerwowego;

· Metodyka prowadzenia diagnozy i terapii neurologopedycznej dziecka w okresie rozwojowym i u młodzieży;

· Podstawy kontaktu terapeutycznego z dziećmi i młodzieżą z uszkodzeniami i/lub dysfunkcjami układu nerwowego oraz ich opiekunami.W trakcie szkolenia uczestnik zapozna się z:

* dokumentacją medyczną dzieci i młodzieży ze schorzeniami neurologicznymi,

* materiałami z patologii mowy w przypadku ogniskowych uszkodzeń mózgu u dzieci i młodzieży przedstawionymi na nagraniach video,
* przykładami patologicznych tekstów pisanych tworzonych przez dzieci i młodzież z uszkodzeniami mózgu,
* kwestionariuszami i testami do badania zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży z uszkodzeniami mózgu,
* konspektami zajęć logopedycznych w przypadkach alalii, niedokształcenia mowy o typie afazji i afazji dziecięcej,
* materiałami i pomocami wykorzystywanymi w terapii mowy dzieci i młodzieży z uszkodzeniami mózgu,
* przykładami opinii neurologopedycznej o dzieciach i młodzieży z zaburzeniami mowy w przebiegu chorób neurologicznych,

^ na początek ^

metodologia:

wykłady
warsztaty

^ na początek ^

grupa docelowa:

logopedzi, nauczyciele, psychologowie, pedagodzy, lekarze

^ na początek ^