Szukaj szkolenia

słowo kluczowe

typ szkolenia

tematyka szkolenia

termin szkolenia

cena szkolenia otwartego

firma

 
 
Subskrybuj szkolenia.nf.pl
 
 
Nieruchomości
Domiporta.pl
 
Zainteresowało Cię to szkolenie? Poleć je swoim znajomym.
Twoje imię i nazwisko:
Twoj email:
Email znajomego, któremu chcesz polecić szkolenie:

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami

kontakt

pokaż dane kontaktowe

 

program:

PRAWO PRACY W PRAKTYCE I ORZECZNICTWIE

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Nawiązanie stosunku pracy:
* Prawidłowy przebieg rozmowy kwalifikacyjnej w kontekście ustawy o ochronie danych osobowych i zakazu dyskryminacji, czyli jakich pytań nie wolno zadawać kandydatowi do pracy
* Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu a zakaz mobbingu * Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem
* Nawiązanie umowy o pracę
* Wybór rodzaju umowy o pracę
* Treść nowoczesnej umowy o pracę
* Obowiązkowe informacje dla pracownika
* Zmiana treści umowy o pracę
* Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy
* Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy
* Porozumienie zmieniające
* Umowa o zakazie konkurencji

2. Rozwiązanie stosunku pracy
* Zasady rozwiązywania umowy o pracę
* Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
* Dopuszczalność wypowiedzenia poszczególnych rodzajów umów o pracę
* Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę
* Skuteczne wręczenie wypowiedzenia
* Obowiązek konsultacji z zakładową organizacją związkową
* Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
* Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
* Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
* Uzasadnienie „zwolnienia dyscyplinarnego”
* Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę
* Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika
* Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia
* Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia
* Zwolnienia grupowe
* Świadectwo pracy
* Treść świadectwa pracy
* Sprostowanie świadectwa pracy
* Roszczenia prawne przysługujące pracownikowi wskutek niewydania mu w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy

3. Urlopy pracownicze:
* Urlop wypoczynkowy
* Zasady udzielania pierwszego urlopu w życiu
* Prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego
* Wymiar urlopu wypoczynkowego
* Zasady udzielania i wykorzystywania urlopu
* Przesunięcie terminu urlopu
* Odwołanie z urlopu
* Urlop na żądanie
* Urlop macierzyński
* Urlop wychowawczy
* Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop

^ na początek ^

certyfikaty:

Certyfikat SelectTraining

^ na początek ^