Szukaj szkolenia

słowo kluczowe

typ szkolenia

tematyka szkolenia

termin szkolenia

cena szkolenia otwartego

firma

 
 
Subskrybuj szkolenia.nf.pl
 
 
Nieruchomości
Domiporta.pl
 
Zainteresowało Cię to szkolenie? Poleć je swoim znajomym.
Twoje imię i nazwisko:
Twoj email:
Email znajomego, któremu chcesz polecić szkolenie:

Metody badania efektywności inwestycji. Obliczanie i interpretacja kluczowych wskaźników projektów inwestycyjnych.

czas trwania:6 godzin, czyli 1 dni
tematyka: prawo i finanse   »   controlling
cena netto:

680

cena brutto:

836,40* co zawiera cena szkolenia »

terminy:

Brak wolnych terminów!

Organizator szkolenia

Ebinger Consulting

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami

kontakt

pokaż dane kontaktowe

 

cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności oceny wyników analizy finansowo-ekonomicznej projektów inwestycyjnych, wykonanej metodą DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych).
Cel będzie osiągnięty poprzez przekazanie wiedzy i wykonanie zadań z w trakcie zajęć szkoleniowych.

^ na początek ^

program:

1. Statyczne i dynamiczne kryteria decyzyjne dla realizacji projektów inwestycyjnych.
2. Prosty okres zwrotu.
3. Wartość pieniądza w czasie, inflacja, współczynnik dyskonta, wartość utraconych korzyści.
4. Koszt pieniądza. Czynniki kształtujące stopę procentową rozumianą jako koszt pieniądza.
5. Stopa procentowa - koszt kapitału (dla kapitału własnego i obcego). Średnioważony koszt kapitału WACC.
6. Metody dyskontowe, omówienie założeń do przyjęcia odpowiedniej stopy dyskonta.
7. Omówienie i ćwiczenia z metodyki przygotowania projektów inwestycyjnych w formule zdyskontowanych przepływów pieniężnych.
8. Obliczenie i interpretacja podstawowych wskaźników rentowności:
a. NPV (Net Present Value - bieżąca wartość netto),
b. IRR (Internal Rate of Return - wewnętrzna stopa zwrotu),
c. MIRR (Modified Internal Rate of Return - zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu,
d. IP (Profitability Index - indeks rentowności),
e. DPP (Discounted Payback Period - zdyskontowany okres zwrotu).
9. Obliczenie i interpretacja podstawowych wskaźników ekonomicznych z poziomu społeczno-gospodarczego ENPV, ERR B/C.
10. Metoda wykonania analizy wrażliwości, wyliczenia progów rentowności i marginesu bezpieczeństwa dla badanych zmiennych.
11. Analiza trwałości finansowej projektu – przykłady.
12. Metodyka oceny projektów inwestycyjnych za pomocą dynamicznego jednostkowego kosztu (DGC- Dynamic Generation Cost).
13. Obliczenie luki w finansowaniu dla projektów dofinansowanych z UE.
14. Metodyka podejścia do przygotowania i oceny różnych projektów inwestycyjnych - interpretacja wyników analizy rentowności na różnych przykładach.

^ na początek ^

certyfikaty:

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

^ na początek ^

metodologia:

Warsztaty.

^ na początek ^

grupa docelowa:

Szkolenie kierowane jest do wszystkich osób zajmujących się przygotowaniem, analizą i oceną projektów inwestycyjnych.

^ na początek ^

materiały szkoleniowe:

Skrypt szkoleniowy
Materiały na CD:
Prezentacje ze szkolenia.
Rozwiązane ćwiczenia i zadania.
Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści.
Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.
Przewodnik – Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych przygotowany przez jednostkę ds. ewaluacji (dokument Komisji Europejskiej).Prognozy społeczno – ekonomiczne do roku 2020.
Otrzymanie pełnej, trzydziestodniowej, testowej, polskiej wersji programu Invest for Excel®(wersja Enterprise – najbardziej zaawansowana).

^ na początek ^

klienci:

z oferty szkolenia skorzystali: wykaz na stronie www.ebinger.com.pl/Szkolenia

^ na początek ^