Szukaj szkolenia

słowo kluczowe

typ szkolenia

tematyka szkolenia

termin szkolenia

cena szkolenia otwartego

firma

 
 
Subskrybuj szkolenia.nf.pl
Nieruchomości
Domiporta.pl
 
Zainteresowało Cię to szkolenie? Poleć je swoim znajomym.
Twoje imię i nazwisko:
Twoj email:
Email znajomego, któremu chcesz polecić szkolenie:

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami

kontakt

pokaż dane kontaktowe

 

cel szkolenia:

Przygotowanie do praktycznego podejścia kandydatów na urzędników mianowanych do egzaminu. Zajęcia prowadzone przez praktyków znających specyfikę egzaminu

^ na początek ^

program:

Kurs obejmuje wybrane zagadnienia z prawa, administracji publicznej, finansów publicznych, polityki zagranicznej i organizacji międzynarodowych, organizacji i zarządzania oraz zagadnienia społeczne i ekonomiczne oraz części przygotowującej do sprawdzianu umiejętności takich jak umiejętność rozwiązywania problemów oraz umiejętność analizy i wykorzystania informacji

^ na początek ^

metodologia:

zajęcia praktyczne i teoretyczne

^ na początek ^

grupa docelowa:

Mianowanie w służbie cywilnej uzyskuje osoba, która pozytywnie zakończyła postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej, zwane też egzaminem na urzędnika mianowanego. Organizuje je Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (KSAP). Termin i miejsce przeprowadzenia sprawdzianu ustala dyrektor KSAP w porozumieniu z Szefem Służby Cywilnej, co najmniej na 30 dni przed sprawdzianem. Informacja ta jest ogłaszana na stronie internetowej KSAP, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Do postępowania może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w ustawie o służbie cywilnej, uzyskała zgodę dyrektora generalnego właściwego urzędu oraz złożyła zgłoszenie.

Zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej przyjmuje KSAP. Można je złożyć osobiście albo drogą pocztową w terminie od 1 stycznia do 31 maja. Za datę złożenia uważa się datę nadania w placówce pocztowej.

Dla ułatwienia zgłoszenia się do postępowania kwalifikacyjnego warto zarejestrować się na stronie internetowej: http://www.ksap.home.pl/sc. Tam kandydat zakłada konto elektroniczne, dzięki któremu może wypełnić i wydrukować formularz zgłoszenia. Co prawda, ani ustawa o służbie cywilnej, ani rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej nie wymaga zalogowania się w Internetowym Systemie Zgłoszeń (ISZ), to osoby, które się zarejestrują mają lepszy i szybszy kontakt z KSAP.

Ustawowe wymagania
O mianowanie może ubiegać się osoba, która:

● jest pracownikiem służby cywilnej,

● posiada co najmniej trzyletni staż pracy w służbie cywilnej lub uzyskała zgodę dyrektora generalnego urzędu na przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego przed upływem tego terminu, jednak nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od nawiązania stosunku pracy w służbie cywilnej,

● posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,

● zna co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych Unii Europejskiej lub jeden z następujących języków obcych: arabski, białoruski, chiński, islandzki, japoński, norweski, rosyjski, ukraiński,

● jest żołnierzem rezerwy lub nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony.

Tytułami równorzędnymi do tytułu magistra są: lekarz, lekarz weterynarii i lekarz dentysta.

^ na początek ^

materiały szkoleniowe:

Autorskie prezentacje opracowane przez prowadzących zajęcia. Zestawienia potrzebnych ustaw, aktualizowane podczas trwania kursu. Do modułu wiedzy wykorzystane zostaną testy przygotowane prze Pracownię Testów Psychologicznych oraz zbiór zadań matematycznych przygotowanych w oparciu o materiały z egzaminów z lat ubiegłych

^ na początek ^