Szukaj szkolenia

słowo kluczowe

typ szkolenia

tematyka szkolenia

termin szkolenia

cena szkolenia otwartego

firma

 
 
Subskrybuj szkolenia.nf.pl
Nieruchomości
Domiporta.pl
 
Zainteresowało Cię to szkolenie? Poleć je swoim znajomym.
Twoje imię i nazwisko:
Twoj email:
Email znajomego, któremu chcesz polecić szkolenie:

Organizator szkolenia

KDK Info Sp. z o. o.

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami

kontakt

pokaż dane kontaktowe

 

program:

1. PODSTAWY KOMUNIKACJI
* Zasady skutecznej komunikacji
* Jak mówić aby inni słuchali, jak słuchać aby inni mówili
* Komunikacja niewerbalna i jej znaczenie
* Błędy w komunikowaniu się
* Piramida komunikacji wewnętrznej
* Plan komunikacji wewnętrznej
2. SYSTEMY OCEN - POLITYKA INFORMACYJNA W FIRMIE
* Brak polityki informacyjnej
* Skutki pojawienia się plotki
* Strategie radzenia sobie z plotką
3. KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA
* przekazywanie informacji
* komunikacja ustna i pisemna
* komunikacja pionowa i pozioma
* komunikacja w zespole
* postrzeganie i ocena innych
* przekazywanie trudnych informacji, rozmowy oceniające
* komunikacja formalna i nieformalna
* komunikacja przez telefon
* komunikacja wewnętrzna a komunikacja zewnętrzna
* prowadzenie prezentacji, spotkań, narad itp.
4. RODZAJE KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ
* Komunikacja
* Komunikacja biznesowa
* Komunikacja nieformalna
5. METODY W KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ
* Kadra zarządzająca
* Średnia kadra kierownicza
* Menadżerowie niższego szczebla
* Pracownicy liniowi
6. KANAŁY KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ
* Materiały drukowane
* Materiały video
* Materiały online
* kanały formalne i nieformalne
* telefon
* poczta elektroniczna
* pisma i komunikacja papierowa
* gazetki pracownicze
* zebrania i spotkania
* plotki i domysły
7. AUDYT KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ
* Cele i narzędzia audytu komunikacji wewnętrznej
8. KOMUNIKACJA MIĘDZYDZIAŁOWA
* Komunikujmy się – komunikacja strategią sukcesu sposoby pozyskania informacji - sprawne procedury odnośnie przepływu informacji między działami
* spójność komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej firmy
* jak motywować do szukania i lepszego przekazywania informacji
* My i Oni - opis zakresu własnych zadań i obowiązków w Firmie przez poszczególne działy
* Opis zadań sąsiednich działów
* Wymiana poglądów i próba stworzenia wspólnego wizerunku
9. ASERTYWNOŚĆ W KOMUNIKACJI MIĘDZY DZIAŁAMI
* Przyjmowanie i wyrażanie krytyki
* Przyjmowanie i wyrażanie pochwały
* Wyrażanie uczuć
* Udzielanie wsparcia
* Rozpoznawanie potrzeb innych i komunikowanie o własnych potrzebach
* Motywy działania własnego oraz rozpoznawanie motywów postępowania innych
* Efektywne relacje międzydziałowe szacunek i zaufanie
10. POSTAWA ASERTYWNA – DLACZEGO WARTO BYĆ ASERTYWNYM?
* co oznacza bycie asertywnym?
* stanowcze wyrażanie odmowy bez wywoływania konfliktu
* wyrażanie swoich opinii w sposób stanowczy i łagodny
* konstruktywne wyrażanie gniewu
* wyrażanie uczuć negatywnych bez ranienia innych
* asertywna reakcja w sytuacjach stresowych
* umiejętność przyjmowania ocen negatywnych i pozytywnych
* przyjmowanie krytyki
* radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi innych osób
* techniki asertywności
11. KOMUNIKACJA WERBALNA W KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ
* Model komunikacji
* Słuchanie aktywne
* Bariery skutecznego słuchania
* Rozwijanie umiejętności słuchania
* Stosowanie pytań otwartych i zamkniętych
* Parafraza
12. KOMUNIKACJA NIEWERBALNA W RELACJACH MIĘDZY DZIAŁAMI
* Podstawowe kody – postawa, gesty, wzrok, ton głosu
* Podstawowe błędy popełniane podczas kontaktu
* Zasady skutecznej komunikacji w zespole
* Pozyskiwanie informacji w grupie
* Dostosowanie komunikatów do poszczególnych typów osobowości
* Zasady komunikacji asertywnej
* Radzenie sobie z trudnymi rozmówcami
13. KOMUNIKACJA MIĘDZYDZIAŁOWA A ROLE ZESPOŁOWE
* Role w zespole według Balbina
* Moja rola w zespole
* Osobowość a rola w dziale, zespole, grupie projektowej
14. JA, GRUPA, ZESPÓŁ
* Komunikacja w grupie i zespole
* Badanie stylu działania grupy
* Zablokowanie zespołu w trakcie działania
* Zebrania i spotkania projektowe
15. KONFLIKTY W KOMUNIKACJI MIĘDZY DZIAŁAMI
* Elementy dynamiki konfliktu
* Co pomaga rozwiązać konflikt
* Sposoby reakcji na konflikt
* Badanie stylu zarządzania konfliktem
16. OSOBOWOŚĆ W KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ I INTERPERSONALNEJ
* Rozpoznawanie typów osobowościowych
* Analiza własnego typu osobowości
* Motywowanie i dobór reakcji czterostrefowy model zachowań
* Samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości
* SWOT, czyli silne i słabe strony w negocjacjach poszczególnych modeli zachowań

Możliwość przeprowadzenia analizy osobowości uczestników w oparciu o test osobowości TTI Ltd. INSIGHTS Analysen by SCHEELEN Institut fur Managementberatug und Bildungsmarketing

^ na początek ^

certyfikaty:

tak

^ na początek ^

materiały szkoleniowe:

tak

^ na początek ^