Szukaj szkolenia

słowo kluczowe

typ szkolenia

tematyka szkolenia

termin szkolenia

cena szkolenia otwartego

firma

 
 
Subskrybuj szkolenia.nf.pl
Nieruchomości
Domiporta.pl
 
Zainteresowało Cię to szkolenie? Poleć je swoim znajomym.
Twoje imię i nazwisko:
Twoj email:
Email znajomego, któremu chcesz polecić szkolenie:

NOWA USTAWA O ODPADACH Z DNIA 14.12.2012 r. uchylająca w całości ustawę z 2001 roku

czas trwania:6 godzin, czyli 1 dni
tematyka:
cena netto:

460

cena brutto:

565,80* co zawiera cena szkolenia »

terminy:

Brak wolnych terminów!

Organizator szkolenia

EkoDialog

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami

kontakt

pokaż dane kontaktowe

 

cel szkolenia:

Wchodząca w życie nowa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wprowadza rewolucyjne zmiany w dotychczasowym porządku prawnym dotyczącym postępowania
z odpadami. Zmiany wpływają na funkcjonowanie wszystkich podmiotów, od wytwórców odpadów począwszy, poprzez zbierających i transportujących, dokonujących odzysku, w tym recyklingu, kończąc na organach administracji publicznej odpowiedzialnych za wydawanie zezwoleń i pozwoleń w zakresie gospodarowania odpadami. Nowa ustawa uchyla dotychczas wydane wszystkie decyzje administracyjne dając przedsiębiorcom i organom administracji publicznej tylko 24 miesiące na uzyskanie nowych decyzji administracyjnych. Wchodzące w życie przepisy likwidują procesy R14, R15, uchylają programy gospodarowania odpadami niebezpiecznymi oraz programy gospodarowania odpadami innymi niż niebezpieczne, także informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami. Te i wiele innych kwestii zostaną omówione na szkoleniu.

^ na początek ^

program:

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Postanowienia dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów: definicje, obowiązki państw i podmiotów gospodarczych, nowa lista procesów R i D, odpowiedzialność finansowa za gospodarowanie odpadami, utrata statusu odpadów, produkty uboczne.

2. Zasadnicze zmiany w gospodarowaniu odpadami :
- ogólne zasady gospodarowania odpadami po uchyleniu ustawy z 2001 r.,
- nowe definicje w gospodarce odpadami – odpady, odzysk, recykling, przygotowanie do ponownego użycia, utrata statusu odpadów, produkt uboczny, dealer odpadów, broker odpadów, itp.,
- gospodarowanie poszczególnymi rodzajami odpadów,
- rejestr podmiotów gospodarujących odpadami prowadzony przez marszałków województw,
- sprawozdawczość i baza danych o odpadach.

3. Konsekwencje uchylenia decyzji administracyjnych na zbieranie, transport, odzysk i recykling odpadów – terminy, zakres.

4. Charakterystyka nowych wymagań dla wniosków o uzyskanie zezwolenia na gospodarowanie odpadami.

5. Charakterystyka procesów podlegających obowiązkowemu uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

6. Podstawowe zmiany prawne związane z koniecznością wprowadzenia nowych aktów wykonawczych do ustawy.

7. Obciążenia finansowe dla przedsiębiorców - opłaty skarbowe, kary, opłaty za prowadzenie rejestrów.

8. Najczęstsze problemy związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych na gospodarowanie odpadami.

^ na początek ^

certyfikaty:

tak

^ na początek ^

metodologia:

wykłady, case studies

^ na początek ^

grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które zajmują się sprawami dotyczącymi gospodarowania odpadami zarówno w firmie, jak i na szczeblu administracyjnym.

^ na początek ^