Szukaj szkolenia

słowo kluczowe

typ szkolenia

tematyka szkolenia

termin szkolenia

cena szkolenia otwartego

firma

 
 
Subskrybuj szkolenia.nf.pl
 
 
Nieruchomości
Domiporta.pl
 
Zainteresowało Cię to szkolenie? Poleć je swoim znajomym.
Twoje imię i nazwisko:
Twoj email:
Email znajomego, któremu chcesz polecić szkolenie:

Zarządzanie szkoleniami a rozwój organizacji

czas trwania:2 dni
tematyka: zarządzanie zespołem   »   rekrutacja

Ważne!

Aby poznać szczegóły oferty szkolenia zamkniętego
skorzystaj z formularza zapytań on-line

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami

kontakt

pokaż dane kontaktowe

 

cel szkolenia:

Celem szkolenia jest wyposażenie Uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego planowania działań rozwojowych w organizacji i budowania środowiska organizacji uczącej.

^ na początek ^

program:

1. STRATEGIA ORGANIZACJI A ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH.

 Determinanty strategii rozwoju zasobów ludzkich.
 Analiza kluczowych obszarów przedsiębiorstwa - jak zbudować przewagę konkurencyjną firmy?
 Analiza sytuacji kadrowej organizacji.
 Powiązanie celów biznesowych z celami projektów rozwojowych – metoda 8 kroków.
 Czynniki wpływające na skuteczność realizowanych projektów rozwojowych.
 Umiejscowienie funkcji szkolenia w organizacji - rola strategiczna projektów i szkoleń.
 Projektowanie działu szkoleń.
 Zadania działu szkoleń.
 Kultura organizacji a zarządzanie szkoleniami i projektami rozwojowymi.

2. JAK UCZĄ SIĘ DOROŚLI?

 Podstawowe strategie uczenia się.
 Rola przekonań i wartości w procesie uczenia.
 Etapy uczenia się dorosłych.
 Style uczenia się.
 Etapy nabywania kompetencji.
 Bariery w uczeniu się oraz strategie ich pokonywania.

3. DIAGNOZOWANIE POTRZEB ROZWOJOWYCH.

 Diagnoza wewnętrzna czy zewnętrzna – atuty i rezerwy dwóch podejść dla organizacji.
 Źródła informacji o potrzebach rozwojowych.
 Narzędzia diagnozowania potrzeb.
 Skuteczność poszczególnych metod a nakłady organizacyjne i finansowe – czy gra jest warta świeczki?
 Poziomy identyfikacji potrzeb szkoleniowych (sfery badania).
 Techniki pozwalające ocenić potrzeby w zakresie rozwoju organizacji.
 Techniki pozwalające ocenić potrzeby w zakresie rozwoju zawodowego.
 Techniki pozwalające ocenić potrzeby indywidualne w zakresie rozwoju pracowników.
 Zaprojektowanie kwestionariusza ankiety do analizy potrzeb szkoleniowych.
 Przygotowanie kwestionariusza do wywiadu indywidualnego.
 Opracowanie scenariusza do wywiadów grupowych.
 Konsolidowanie pozyskanej w czasie diagnozy wiedzy i wyciąganie wniosków.
 Błędy popełniane w procesie analizy potrzeb szkoleniowych.

4. PLANOWANIE DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH.

 Opracowanie prognozowanego planu.
 Tworzenie rocznego planu rozwojowego dla całej firmy – szkolenia i projekty kluczowe.
 Tworzenie rocznego planu szkoleń dla poszczególnych działów.
 Planowanie projektów rozwojowych i szkoleń, a dobór partnerów.

5. WYBÓR TRENERA I FIRMY SZKOLENIOWEJ.
 Cechy dobrego trenera.
 Styl pracy trenera a kultura organizacyjna firmy.
 Metody i techniki treningowe.
 Organizacja szkolenia (kosztorys, budżet szkoleniowy, wybór ośrodka szkoleniowego).
 Negocjacje z firmą szkoleniową.

6. REALIZACJA PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH.
 Propozycja działań – w jaki sposób analizować ofertę.
 Propozycje programów szkoleń na podstawie diagnozy potrzeb szkoleniowych.
 Szkolenia i ich rodzaje.
 Metody i formy szkoleń - czynniki decydujące o wyborze.
 Czym się kierować wybierając dany rodzaj szkoleń?
 Harmonogram szkoleń.
 Realizacja szkoleń.
 Raport po szkoleniu - podsumowanie, wnioski dla trenera, menedżera szkoleń oraz firmy.
 Projekt rozwojowy – jak go budżetować.
 Rola kadry menedżerskiej we wdrażaniu i realizacji projektów rozwojowych i szkoleniowych w organizacji.

7. OCENA EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ.
 Rodzaje ocen efektywności szkoleń: ocena krótkoterminowa i długoterminowa.
 Model czterech poziomów Kirkpatrick’a.
 Etapy oceny – plan i jego realizacja.
 Przegląd i wybór instrumentów (testy, ankiety, kwestionariusze, obserwacja).
 Wskaźniki efektywności procesów szkoleniowych.
 Pułapki oceny – jak się przed nimi ustrzec?
 Zaprojektowanie narzędzi oceny efektywności szkoleń na czterech poziomach.
 Problemy wiążące się z oceną efektywności szkoleń.
 Ocena efektywności pracy trenerów - przedstawienie i omówienie narzędzia.
 Etyka w ewaluacji szkoleń i projektów rozwojowych.
 Błędy w ocenianiu.

8. PROCEDURY SZKOLENIOWE I KORZYŚCI Z ICH STOSOWANIA.
 Procedura zarządzania szkoleniami - omówienie dokumentu wzorcowego wraz z narzędziami.
 Procedura tworzenia i umiejscawiania grup trenerów wewnętrznych.
 Procedura wdrażania projektów rozwojowych w organizacji.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 1490 zł + 23% VAT,
- dwóch i więcej osób 1390 zł/os +23% VAT.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Godziny zajęć: 9:30 – 16:30

Miejsce zajęć:
- Warszawa - sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP ul. Domaniewska 39A,
- Wrocław, Poznań - w hotelu w centrum miast

Informacje:
Anna Niedziółka
tel. (022) 208 28 45, fax (022) 211 20 90
anna.niedziolka@akademia-mddp.pl
www.szkolenia-biznesowe.biz

^ na początek ^

certyfikaty:

wydajemy

^ na początek ^

metodologia:

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową z dużym zaangażowaniem Uczestników szkolenia i wykorzystaniem case study Uczestników.Zastosowanie technik interakcyjnych i interaktywnych stwarza optymalne warunki dla rozwinięcia w Uczestnikach zaangażowania, pozwala na szybkie przyswojenie niezbędnych informacji i umiejętności. Każdy z Uczestników praktycznie ćwiczy nowe zachowania, umiejętności nabywane na szkoleniu. Uczestnicy stymulowani i aktywizowani są do samodzielnej pracy, do wytworzenia wewnętrznej motywacji, do samodzielnego szukania rozwiązań na każdym z poziomów, a także wdrażania w życiu przetestowanych na szkoleniu metod.

^ na początek ^

grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów i managerów departamentów HR, działów rozwojowych i działów szkoleń, do osób które w codziennej pracy odpowiadają za decyzje związane z wyborem firmy realizującej w organizacji projekty rozwojowe lub szkoleniowe. Szkolenie jest również niepowtarzalną okazją do wymiany doświadczeń z przedstawicielami wiodących polskich i międzynarodowych organizacji, nawiązywania znajomości oraz poznania narzędzi wspierających procesy szkoleniowo-doradcze i wymiany doświadczeń na temat ich efektywności w codziennej praktyce zawodowej.

^ na początek ^

 
Zapytaj Firmę
treść:
email:
Wyślij