0 Godzin, 8 Dni

AKADEMIA LIDERA

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Prezentowany projekt szkoleniowy kierujemy do kadry menedżerskiej lub do grupy kandydatów, którzy w przyszłości obejmą stanowiska kierownicze.

  Poziom zaawansowania programu uzależniony jest od poziomu kompetencji uczestników.

  Celem nadrzędnym projektu jest rozwój umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji kierowniczych, poprzez wyposażenie ich w solidne podstawy z zakresu zarządzania zespołami pracowniczymi oraz trening i rozwój kluczowych kompetencji menedżerskich.

 • Projekt „Akademia Lidera” zakłada realizację czterech, kolejno po sobie następujących modułów szkoleniowych.
  Oznacza to, że projekt powinien być modyfikowany w odniesieniu do potrzeb rozwojowych Państwa pracowników.
  Zakres merytoryczny prezentowanych szkoleń to odpowiednio:
  MODUŁ 1 – ZARZĄDZANIE SOBĄ (JA-SZEF).
  MODUŁ 2 – BUDOWANIE ZESPOŁU.
  MODUŁ 3 – ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM.
  MODUŁ 4 – KOMUNIKACJA ZARZĄDCZA

 • tak

 • Ćwiczenia, case study, praca z kamerą, testy indywidualne, scenki, ćwiczenia w parach, ćwiczenia grupowe,

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • ilość grup, skala projektu

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • ilość grup, skala projektu

Szkolenia o podobnej tematyce