40 Godzin, 0 Dni

AutoCAD podstawowy

2 199,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnik szkolenia nauczy się:  • Wykonywania rysunków technicznych,

  • Wykonywania rysunków elewacji domów i planów mieszkań,

  • rysunków,

  • Drukowania rysunków dużych formatów na drukarkach małego formatu,

  • Posługiwania się projektami grupowymi

 • Podczas szkolenia przedstawimy:


  • Wprowadzenie do środowiska AutoCad

   • Otwieranie i zamykanie programu;
   • Opis ekranu

    • Obszar rysunku,
    • Menu: górne, kontekstowe, ekran tekstowy,
    • Pasek statusowy,
    • Kursor,
    • Marker układu współrzędnych,
    • Paski narzędzi
    • Komunikacja z programem

     • Komendy,
     • Sposób wybierania obiektów i punktów,
     • Anulowanie poleceń

    • Rodzaje współrzędnych

     • Kartezjańskie bezwzględne i względne,
     • Biegunowe

   • Podstawowe narzędzia ZOOM

    • Powiększanie i przesuwanie widoku rysunku,
    • Opcja ZOOM OKNO
    • Opcja ZOOM ZAKRES

   • Rysowanie obiektów 2D

    • Podstawowe narzędzia do tworzenie elementów dwuwymiarowych

     • Odcinek,
     • Linia konstrukcyjna,
     • Półlinia konstrukcyjna,
     • Polilinia,
     • Wielobok,
     • Łuk,
     • Okrąg,
     • Chmurka rewizyjna,
     • Splajn,
     • Elipsa,
     • Punkt,
     • Kreskowanie,
     • Multilinia,
     • Pierścień,
     • Obwiednia,
     • Region,
     • Przykryj,
     • Szkic

    • Podstawowe narzędzie do modyfikacji rysunku

     • Usuwanie obiektu,
     • Kopiowanie,
     • Lustro,
     • Odsuń,
     • Szyk,
     • Przesuwanie,
     • Obracanie,
     • Skala,
     • Rozciąganie,
     • Ucinanie,
     • Wydłużanie,
     • Przerwanie w punkcie,
     • Przerwij,
     • Fazowanie,
     • Zaokrąglanie,
     • Rozbijanie,
     • Przedłużanie,
     • Dopasowanie 2D

   • Właściwości obiektów

    • Zmiana właściwości domyślnych

     • Kolor,
     • Typ linii,
     • Grubość linii,
     • Styl drukowania

    • Menadżer rodzaju linii,
    • Szerokość linii,
    • CECHY - Właściwości obiektów,
    • Uchwyty

     • Koniec linii,
     • Środek linii,
     • Środek okręgu,
     • Kwadranty

    • Współczynniki skali linii

     • Globalny,
     • Indywidualny

   • Warstwy

    • Menadżer warstw

     • Tworzenie nowych warstw,
     • Edycja,
     • Usuwanie,
     • Statusy warstw,
     • Filtr

    • Przenoszenie obiektów na inne warstwy

   • Tekst

  • Tekst jednowierszowy,
  • Tekst wielowierszowy

   • Import pliku tekstowego,
   • Wyszukiwanie, zstępowanie wyrazów,
   • Ułamki,
   • Style napisów

  • Edycja tekstu

   • Modyfikacja tekstu,
   • Skalowanie napisów,
   • Justowanie napisów

 • Rysowanie precyzyjne

  • Pasek statusowy

   • Skok,
   • Siatka węzłów,
   • Tryb ortogonalny,
   • Śledzenie

  • Punkty charakterystyczne obiektów - informacje dodatkowe

 • Wymiarowanie

  • Opis elementów wymiaru,
  • Wymiarowanie różnych obiektów,
  • Szybkie wymiarowanie,
  • Linia odniesienia,
  • Tolerancje kształtów,
  • Łańcuchy wymiarowe,
  • Edycja wymiarów,
  • Style wymiarowe

 • Bloki

  • Idea bloków,
  • Rodzaje bloków,
  • Sposoby tworzenia i wstawiania,
  • Edycja

 • Drukowanie

  • Konfiguracja urządzeń drukujących,
  • Ustawienia wydruku,
  • Skala wydruku,
  • Arkusze.
  • Posługiwanie się jednostkami,
  • Tworzenie palety narzędzi,
  • Wyszukiwanie

 • Paleta narzędzi

  • Kreskowanie,
  • Wstawianie bloków,
  • Zmiana właściwości bloków i kreskowania,
  • Przezroczystość i autoukrywanie,
  • Tworzenie nowych palet, dodawanie bloków i kreskowania,
  • Zmiana nazwy i usuwanie palety

 • Lokalny układ współrzędnych

  • Tworzenie nowych Lokalnych Układów Współrzędnych:
  • Metody,
  • Operacje.
  • Menadżer LUW,
  • Powiązanie widoku z układem współrzędnym

 • Rzutnie

  • Podział ekranu na rzutnie,
  • Tworzenie nowej konfiguracji rzutni,
  • Wybory rzutni,
  • Widoki ortogonalne w rzutniach

 • Certyfikat ukończenia kursu zgodny ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 • EURO INFO GROUP Sp. z o.o. posiada duże doświadczenie w organizacji szkoleń i kursów komputerowych oraz kompetentnych trenerów – praktyków dlatego możemy zagwarantować Państwu wykonanie usługi na najwyższym poziomie. W ciągu 9 lat zbierania doświadczeń w edukacji informatycznej, nasz sposób uczenia ewoluował, a jego efektem jest opracowana i stosowana z sukcesem Metoda Rozległego Kształcenia (LOOK EXTENSIVE). Nasza metoda składa się z 6 komplementarnych modułów wspierania kursanta w trzech fazach szkolenia: przed, w czasie i po nim. W charakter tej metody wpisana jest nauka poprzez działanie, które zakłada współpracę pomiędzy trenerem a uczącym się.

  • 2199 PLN + 23% VAT za szkolenie

  • ----

  Szkolenia o podobnej tematyce