13 Godzin, 2 Dni

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Warsztat kompetencji osobowych mający na celu wykształcenie umięjętności skutecznej autoprezentacji i kształtowania swojego wizerunku. Proponujemy Państwu 2-dniowe warsztaty w tym zakresie.  CELE SZKOLENIA:  Opanowanie umiejętności skutecznej autoprezentacji

  Doskonalenie sztuki wystąpień publicznych i wywierania wpływu.

  - Poznanie biznesowej sztuki dobrych manier i odczytywanie „mowy gestów”.

  - Nabycie umiejętności operowania przestrzenią.

  - Opanowanie umiejętności płynnej dyskusji

  - Doskonalenie umiejętności doboru i wykorzystywania odpowiednich argumentów w dyskusji (przekonywanie do swoich racji).

  - Ćwiczenie sztuki retoryki i logiki wystąpienia.  ZAKŁADANE EFEKTY SZKOLENIA:  1. Opanowanie sztuki „dobrej prezentacji” i błyskotliwego „pierwszego wrażenia”,

  2. Stawanie się osobą przekonywującą, budzącą zaufanie, wiarygodną i rzetelną,

  3. Kształtowanie własnego wizerunku. • 1. Komunikacja werbalna i niewerbalna (mimika, kinezjetyka, proksemika).
  2. Efekt „pierwszego wrażenia” przygotowanie wystąpienia publicznego – doskonalenie warsztatu mówcy.
  3. Kontrola gestykulacji, „czytanie” gestów i odruchów innych ludzi.
  4. Niuanse zachowań w sytuacjach oficjalnych i towarzyskich.
  5. Bariery komunikacyjne i ich przezwyciężanie argumentacja, typy argumentów, sytuacje wykorzystywania odpowiedniej argumentacji ćwiczenia pamięci.
  6. Przygotowana autoprezentacja uczestników.

 • ITC Centrum Szkoleniowe

 • Szkolenie prowadzone jest warsztatowo i posiada następującą metodykę:

  * wykłady – zawierają wiedzę z zakresu tematyki szkolenia potrzebną do jej efektywnej realizacji w praktyce, wprowadzają do późniejszej samooceny uczestników treningu, są podstawą do doskonalenia umiejętności

  * ćwiczenia - pozwalają na bieżąco wykorzystywać nabytą wiedzę, wprowadzane w większości w trakcie wykładu urozmaicają jego przebieg. Niektóre z ćwiczeń przeprowadzane "na żywca" przed wykładem relaksują i mobilizują uczestników do teoretycznej części szkolenia  * gry - stanowią podsumowanie kolejnych etapów szkolenia. Łączą w sobie wiedzę i umiejętności treningowe w szerszych całościach wymagających nie tylko przetwarzania przez uczestników treści szkolenia, ale także kreatywności i zaangażowania  * symulacje - są globalną syntezą większych części szkolenia. Sprawdzają korelację szeregu umiejętności uczestników  * prezentacja własna – podsumowaniem całości warsztatu jest indywidualne (przygotowane wcześniej) wystąpienie każdego z uczestników przed grupą i omówienie wystąpienia

 • Osoby reprezentujące firmę (instytucję) na zewnątrz: przedstawiciele, pełnomocnicy, dyrektorzy, negocjatorzy, osoby delegowane na spotkania zewnętrzne, rzecznicy prasowi, także działacze społeczni i polityczni (kandydaci, szefowie sztabów wyborczych), odpowiedzialni za promocję placówki, firmy, organizacji, instytucji odpowiedzialni za kontakt z klientem i organami zewnętrznymi przygotowujący i przeprowadzający wewnętrzne wystąpienia publiczne (prezentacje), pracujący przy realizacji kampanii reklamowych instytucji.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Piotr WirońskiFilolog, polonista, językoznawca, doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od wielu lat trener szkoleniowy - posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania. Specjalizuje się w komunikacji interpersonalnej oraz zagadnieniu siły zespołów. Wykładowca i szkoleniowiec Centrum Edukacji Obywatelskiej w Krakowie. Członek władz Stowarzyszenia Trenerów i Konsultantów Zarządzania MATRIK. Ponadto pełni funkcję radnego w Krakowie, laureat nagrody „Bene merenti" („dobrze zasłużony") wręczonej podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa.

Szkolenia o podobnej tematyce