16 Godzin, 2 Dni

Człowiek i organizacja wobec zmian

9 600,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności dotyczących wprowadzania zmian w organizacjach. Pozwala ono na zwiększenie skuteczności wprowadzania w firmie nowych metod zarządzania (np. TQM, zarządzanie przez cele), technik sprzedaży, procedur, narzędzi i systemów (ERP, CRM, ISO), czy zmian dotyczących struktury firmy (nowa organizacja, fuzja, reinżyniering).

 • Współczesna gospodarka otwiera przed organizacjami nowe, ogromne możliwości rynkowe, ale zmusza je do zmian. Zmiana organizacyjna i sposób jej wdrażania stanowi obecnie ważny problem kierowniczy stojący przed kadrą zarządzającą oraz pracownikami firm. Podejście do wprowadzania zmian, sposób ich implementacji oraz metody radzenia sobie z oporami wobec zmian na każdym z jej etapów przesądzają o powodzeniu transformacji.

 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

 • Szkolenia prowadzone są w sposób interaktywny, wykorzystywane są takie formy jak: wykład, prezentacja multimedialna, praca w grupach, gry symulacyjne, analiza przypadków.

 • Kadra zarządzająca, menedżerowie wyższego i średniego szczebla, właściciele firm, agenci zmian, specjaliści HR, liderzy zespołów, menedżerowie projektów zmiany, koordynatorzy.

 • 4800 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie
  analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • 9600 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Jarosław Rubin

Trener biznesu i konsultant zarządzania z wieloletnim doświadczeniem w biznesie. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie. Ukończył Politechnikę Wrocławską oraz studia Executive MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zajmował stanowiska związane z zarządzaniem oraz marketingiem i sprzedażą w firmach polskich i międzynarodowych od reprezentanta handlowego i doradcy technicznego, poprzez dyrektora ds. marketingu, do dyrektora-prokurenta spółki. Specjalizuje się w problematyce zarządzania, w szczególności zarządzania zmianą i zarządzania ludźmi. Zajmuje się działalnością doradczą i szkoleniową w obszarze zarządzania, marketingu i HR. Autor symulacji biznesowej z zakresu zarządzania zmianą "Change Masters". Prowadzi zajęcia ze studentami dotyczące kultury organizacyjnej, zarządzania zmianą, zarządzania strategicznego oraz metod zarządzania na studiach podyplomowych we wrocławskiej filii SWPS oraz w WSB w Chorzowie. Jest kierownikiem merytorycznym studiów "Psychologia w biznesie" na SWPS w Poznaniu. Jest autorem książki "Wypalenie zawodowe. Kontekst organizacyjny", kilkudziesięciu artykułów naukowych i wystąpień na konferencjach z zakresu zarządzania zmianami i zarządzania personelem oraz rozdziału w monografii "Dobór personelu". Zainteresowania: podróże, malarstwo włoskie, psy

Marek Szewczyk

Trener biznesu, aktywny executive coach i menedżer sprzedaży. Współzałożyciel Szkoły Zycięskiego Coachingu. Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Posiada certyfikaty trenera i negocjatora biznesu. Zanim został trenerem zdobywał doświadczenia jako menedżer w finansowych firmach korporacyjnych. Dzięki połączeniu tych doświadczeń z powodzeniem realizuje programy rozwoju organizacji biznesowych. Specjalizuje się w szkoleniach z dziedziny motywowania pracowników, coachingu jako stylu zarządzania.

Szkolenia o podobnej tematyce