6 Godzin, 1 Dni

Delegacje krajowe i zagraniczne

więcej terminów () mniej terminów
 • 1.Wstęp

  2.Akty prawne regulujące krajowe i zagraniczne podróże służbowe

  3.Pojęcie podróży służbowej w świetle przepisów prawa pracy i orzecznictwa SN

  4.Podróż służbowa a zmiana miejsca pracy

  5.Podróż służbowa a czas pracy.

  6.Zakazy delegowania niektórych pracowników wynikające z prawa pracy

  7.Specyfika podróży służbowych niektórych grup zawodowych

  8.Obowiązki pracodawcy wobec pracownika udającego się w podróż służbową wynikające z przepisów prawa pracy. Świadczenia należne pracownikom.

  9.Dokumentowanie wydatków w trakcie podróży służbowej. Polecenie wyjazdu.

  10.Koszty uzyskania przychodu związane z podróżami służbowymi po stronie pracodawcy – co może być kosztem i w jakiej wysokości

  11.Przychód po stronie pracowników – zwolnienia, limity

  12.Podróże służbowe osób nie będących pracownikami (osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą, zleceniobiorcy, członkowie zarządu i rad nadzorczych)

  13.Podróże służbowe w ujęciu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych – od czego należy naliczyć składki

  14.Samochód służbowy albo samochód prywatny w podróży służbowej – kwestie podatkowe

  15.Podsumowanie, dyskusja, pytania

  www.meritum24.eu

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla każdego uczestnika

 • - wykłady,

  - ćwiczenia.

Kamil Szymański

Prawnik – aplikant radcowski, wieloletni pracownik działów zajmujących się windykacją należności, absolwent podyplomowych studiów z dziedziny negocjacji i mediacji, autor wielu publikacji fachowych, trener z zakresu tematyki prawnej

Szkolenia o podobnej tematyce