8 Godzin, 1 Dni

Ewidencja gruntów i budynków

4 000,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Nadrzędnym celem szkolenia jest gruntowna analiza przepisów prawnych regulujących ewidencję gruntów i budynków oraz omówienie rejestrów, w których winny się znaleźć poszczególne budynki i grunty. Szkolenie ma również na celu zaprezentowanie metod pomocnych przy szacowaniu wartości nieruchomości.

 • W programie m.in.:
  • Podstawy prawne regulujące zasady ewidencji gruntów i budynków.
  • Operat ewidencyjny (geodezyjno – prawny, opisowo – kartograficzny, raporty, rejestry, kartoteki, granice działek, modernizacja, aktualizacja, weryfikacja operatu ewidencji gruntów i budynków, wpisy z operatu ewidencji, rejestr cen i wartości nieruchomości).
  • Mapy klasyfikacyjne (tabele klas gruntów, typy, podtypy, rodzaje oraz gatunki gleb, dane opisowo – informacyjne).
  • Mapy glebowo – rolnicze (typy gleb, kompleksy przydatności rolniczej gleb, dodatkowe elementy treści map glebowo – rolniczych).
  • Ewidencja gruntów oraz budynków a hipoteka i ustawa o księgach wieczystych.
  • Ewidencja gruntów i budynków a ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 • miniwykłady, dyskusje na podstawie kazusów

 • Szkolenie adresujemy do rzeczoznawców majątkowych, a także innych osób, których charakter pracy wymusza biegłą znajomość regulacji prawnych i metodach ewidencji gruntów i budynków.

 • 225 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • przerwy kawowe
  wyżywienie
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • 4000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce