20 Godzin, 3 Dni

GOSPODARKA MAGAZYNOWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRAKTYCZNE ASPEKTY

więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest wzbogacenie praktycznej wiedzy w obszarze zarządzania magazynem oraz zapoznanie uczestników z metodami optymalizacji pracy magazynu.

 • 1. Magazyn jako element systemu logistycznego przedsiębiorstwa:
  • Istota magazynu i gospodarki magazynowej
  • Miejsce magazynu w przepływie materiałów w przedsiębiorstwie
  • Znaczenie magazynu w systemie zabezpieczenia potrzeb materiałowych
  • Koszty magazynowe
  Zapoznanie uczestników z podstawowymi informacjami dotyczącymi gospodarki magazynowej. Uporządkowanie pojęć i stworzenie wspólnego podłoża do dalszych dyskusji. Omówienie zagadnień kosztów i wykonanie przez uczestników pierwszego krótkiego ćwiczenia pokazującego jak łatwo zamienić koszty rodzajowe na koszt przepływu jednostki ładunkowej przez magazyn.

  2. Operacje magazynowe w procesie logistycznym:
  • Przyjmowanie dóbr – jakościowe dostawy
  • Składowanie materiałów:
  o organizacja składowania
  o rozmieszczanie dóbr w magazynie
  o obsługa i konserwacja zapasów
  • Transport wewnątrz magazynowy
  • Wydawanie towarów z magazynu
  • Kontrola i przegląd zapasów

  3. Dokumentowanie obrotów magazynowych a projektowanie procesu:
  • Dokumentowanie przyjęć zewnętrznych i wewnętrznych
  • Dokumentowanie i struktura przesunięć wewnętrznych
  • Dokumentowanie i struktura wydań z magazynu
  • Obieg dokumentacji magazynowej
  • Zasady prowadzenia inwentaryzacji majątku w magazynie

  Treści zawarte w drugim i trzecim punkcie prezentowane będą zgodnie z procesem magazynowym. Pokazany zostanie wpływ poprawności procesu na sprawne funkcjonowanie magazynu przy wykorzystaniu wzorcowego schematu procesu magazynowego oraz mapy procesu magazynowego.
  Uczestnicy warsztatu wykonując krótkie ćwiczenia kalkulacyjne i zobaczą jak postać fizyczna zapasu oraz sposób identyfikacji wpływa na proces magazynowy.


  4. Technologia przechowywania dóbr w magazynie:
  • Sposoby postępowania w przypadku ubytków naturalnych i szkód
  • Omówienie procedur reklamacyjnych
  • Wyposażenie niezbędne do kontrolowania i nadzorowania warunków składowania - odpowiedzialność materialna i służbowa pracowników.
  5. Optymalizacja pracy magazynu - ćwiczenia
  • Wybór lokalizacji
  • Wybór wyposażenia i jego rozlokowanie
  • Czasochłonność procesów a nakłady inwestycyjne i koszty danego rozwiązania
  • Ocena realizowanych procesów
  • Make or buy w magazynie

  Jak technologia do manipulacji fizycznych oraz informatycznych wpływa na efektywność procesów magazynowych? Syntetyczne ćwiczenia kalkulacyjne pozwolą przekonać się uczestnikom jak poszczególne rozwiązania mogą poprawić lub zmniejszyć efektywność procesów magazynowania lub po prostu jak wpływają na wykorzystanie przestrzeni składowej magazynu.

 • certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie prowadzone jest w sposób dynamiczny z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym głównie aktywizujących takich jak :

  Prezentacje multimedialne, opisy przypadków, opisy sytuacyjne, ćwiczenia indywidualne i grupowe, metody projektowe, metody rozwiązywania problemów, dyskusja moderowana oraz wykład ilustrowany.

 • Szkolenie adresowane jest do pracowników średniego i wyższego szczebla magazynów, działów logistyki, a także wszystkich pracowników przedsiębiorstw wpływających na funkcjonowanie magazynów z szczególnym uwzględnieniem pracowników średniego i wyższego szczebla produkcji i działów handlowych.

praktyk, specjalista z zakresu logistyki, wykładowca na Wyższej Uczelni, doradca biznesowy. Swoje doświadczenie zdobywał pracując na stanowiskach menadżerskich działów logistycznych oraz planowania i przygotowania produkcji w dużych firmach. Aktualnie bierze udział w licznych projektach logistycznych tj. audyty magazynów, analizy przepływów i projekty

magazynów, wykonuje projekty technologiczno-organizacyjne planowania i realizacji produkcji oraz inne mające na celu wdrożenie lub optymalizacje nowoczesnych technik logistycznych w przedsiębiorstwach. Prowadzi szkolenia otwarte i projekty szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorstw różnej wielkości i branż.

Szkolenia o podobnej tematyce