7 Godzin, 1 Dni

Jak archiwizować dokumenty ?

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • W archiwum źle zorganizowanym dokumenty mogą ulec zniszczeniu lub zagubieniu, więcej czasu potrzeba na ich szukanie i wyjęcie. Jak zorganizować archiwizowanie dokumentów, aby one były bezpieczne i łatwo dostępne ?

  Szkolenie daje odpowiedzi na to pytanie i przygotowuje pracowników do :

  • archiwizowania dokumentów zgodnie z przepisami

  • stosowania efektywnych metod i właściwej organizacji archiwizowania dokumentów.

 • • Podstawy prawne archiwizowania dokumentów
  • Obowiązki i odpowiedzialności w zakresie
  archiwizowania dokumentów
  • Kategorie archiwalne i rodzaje dokumentacji
  • Klasyfikacja i kwalifikacja dokumentów, rzeczowy
  wykaz akt
  • Okresy archiwizowania różnych dokumentacji
  • Warunki archiwizowania dokumentów
  • Wyposażenie i produkty do archiwizowania
  dokumentów
  • Organizacja archiwizowania dokumentacji
  • Organizacja prac archiwizacyjnych
  • Brakowanie dokumentów
  • Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum
  państwowego
  • Instrukcja organizacji i funkcjonowania archiwum
  • Koszty archiwizowania dokumentów
  • Rola i znaczenie archiwum zakładowego (składnicy akt)
  • Tworzenie organizacji archiwizowania różnych
  dokumentacji

 • Certyfikaty ukończnia szkolenia

 • Szkolenie ma charakter teoretyczny i paktyczny, obejmuje :

  1) Wykład – tematy wymienione w programie

  2) Praktyczne ćwiczenia, których zadaniem jest

  opracowanie rozwiązań organizacyjnych do

  przechowywania wybranych dokumentacji Klienta np.:

  dokumentacje kadrowe, płacowe, finansowe,

  ubezpieczeniowe, techniczne, umowy klientów itp. w

  ramach ćwiczeń ustalane są teczki aktowe,

  dobierane są opakowania dokumentów, sposoby ich

  umieszczenia, sposoby oznaczeń, plan

  rozmieszczenia. • W szkoleniu może uczestniczyć dowolna liczba pracowników, która ustalana jest przez Klienta.

  Ćwiczenia mogą być prowadzone dla wytypowanych

  komórek organizacyjnych, których program i czas może być dostosowany do ich potrzeb.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • Zakres programu szkoleniowego oraz czas potrzebny na wykonanie zadań szkoleniowych.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • Zakres programu szkoleniowego oraz czas potrzebny na wykonanie zadań szkoleniowych.

Tadeusz Wolski

Specjalista ds. zarządzania dokumentami, tworzenia organizacji registratury biurowej, archiwizowania dokumentów, projektów archiwów i organizacji prac archiwizacyjnych. Posiada dobre rozeznanie potrzeb w zakresie zarządzania i archiwizowania dokumentów w różnych jednostkach gospodarczych, rozwiązuje kompleksowo problemy organizacji zarządzania dokumentami, tworząc projekty wykorzystuje doświadczenia i innowacyjne pomysły niemieckiej firmy ELBA. Pomysł usługi doradczej, której celem jest rozwiązywanie problemów organizacyjnych i tworzenie rozwiązań dla usprawnienia pracy w biurach powstał na podstawie obserwacji zebranych w urzędach, bankach, firmach przemysłowych, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych. Z obserwacji tych wynika, że pracownicy tracą dużo czasu na zbyteczne czynności, powierzchnia przeznaczona na gromadzenie dokumentów jest mało efektywnie wykorzystana. Przyczyną takiego stanu jest nieodpowiedni dobór produktów do przechowywania dokumentów i niedopracowana organizacja przechowywania i obiegu dokumentów, skutkiem tego efektywność czasu i wydajność pracy są niższe co powoduje wyższe koszty biurowe. Obserwacje były możliwe w trakcie działań handlowych nakierowanych na zaspakajanie potrzeb klientów, promowanie nowoczesnej techniki biurowej, popularyzowanie produktów biurowych wpływających na poprawę warunków pracy w biurach. Wcześniej pracował w urzędach, przemyśle, handlu zagranicznym, firmie informatycznej. turystyka sport rozwój duchowy kontakt z naturą

Szkolenia o podobnej tematyce