60 Godzin, 0 Dni

Język migowy (podstawy języka migowego)

więcej terminów () mniej terminów
 • Celem programu jest nauka w zakresie podstawowym języka migowego w stopniu umożliwiającym :

  rozumienie nieskomplikowanych wypowiedzi w tym języku

  formowanie nieskomplikowanych wypowiedzi w zakresie objętym materiałem nauczania.

  Układanie i ćwiczenie prostych i zlożonych zdań

  Tłumaczenie i rozumienie prostych tekstów

  UWAGA!! Szkolenie w okolicach Warszawy w cyklu sobota/niedziela.

  Aby szkolenie się odbyło prosimy zainteresowane osoby o potwierdzenie e-mailem ewentualnego uczestnictwa.

  Grupa nie mniejsza niż 12 osób a jednocześnie max.16.

  Ze względu na specyfikę szkolenia więcej informacji udzielamy osobom zainteresowanym (odpowiemy na każdy e-mail)

 • j.migowy-daktylografia
  -alfabet palcowy-zestaw znaków oznaczających poszczególne litery alfabetu,także digrafy tj.sz,cz,rz.
  -znaki określające liczby-liczebniki główne,porządkowe
  -znaki interpunkcyjne
  j.migowy-ideografia
  -zwroty grzecznościowe
  -zwroty komunikacji publicznej
  -rodzina
  -kolory
  -kalendarz
  -nazwy dni tygodni
  -nazwy miesięcy
  -nazwy pór roku
  -inne w miarę potrzeb

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu

 • ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem poznanych znaków i alfabetu palcowego np.aranżowane scenki sytuacyjne, dialogi itp.

  Literowanie za pomocą alfabetu palcowego nowo poznanych wyrazów.

  Układanie prostych i złożonych zdań korzystając ze słownictwa objętego materiałem nauczania.

  Powtarzanie i utrwalanie poznanych znaków

  Pokazanie sposobu porozumiewania się za pomocą gestów i mimiki twarzy w oparciu o tematykę programu

 • każdy zainteresowany problematyką, możliwość podniesienia kwalifikacji (zdobycie docolowo uprawnień tlumacza języka migowego)

ukończone studia o kierunku pedagogika specjalna, duże doświadczenie w nauce języka migowego równiż dzieci

Szkolenia o podobnej tematyce