7 Godzin, 1 Dni

grupa max. 14

Komunikacja interpersonalna w firmie trening umiejętności w oparciu o typologię osobowości G.Junga-Human Skills

Warszawa Trwa nabór 690,00 PLN + VAT
Warszawa Trwa nabór First minute 690 PLN 590,00 PLN + VAT
Trwa nabór First minute 690 PLN 590,00 PLN + VAT
Trwa nabór First minute 690 PLN 590,00 PLN + VAT
Trwa nabór First minute 690 PLN 590,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów

 • Cele szkolenia:  - nabycie umiejętności budowania partnerskich relacji z Klientami,

  - poznanie technik komunikacyjnych użytecznych w kontakcie z Klientem,

  - poznanie zasad przekładania oferty na język wartości dla Klienta,

  - polepszenie współdziałania w procesach obsługi, sprzedaży i negocjacjach,

  - nabycie umiejętności budowania własnej wiarygodności,

  - zrozumienie korzyści wynikających z utrzymywania długotrwałych relacji z Klientami.  Korzyści dla uczestników:  - wzrost osobistej skuteczności,

  - rozwinięcie umiejętności budowania długotrwałych relacji z Klientem,

  - znajomość narzędzi do diagnozy potrzeb Klientów,

  - rozwój umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w relacji z Klientem (renegocjacje kontraktu, reklamacje).

 • 09:00 – 09:20 Rozpoczęcie szkolenie, omówienie celów szkolenia, omówienie potrzeb uczestników, ustalenie kontraktu

  09:20 – 10:30 Komunikacja interpersonalna:
  a. Czym jest komunikacja i jakie są ją fundamenty.
  b. Różnice w komunikacji – introwertycy/ekstrawertycy, płeć, stanowisko, zawód, doświadczenia życiowe.
  c. Analiza własnego stylu komunikacji. Test indywidualny z zakresu typów osobowości. Omówienie wyników,
  d. Techniki komunikacji z określonymi typami osobowości w uwzględnieniem relacji zawodowej (przełożony/podwładny/współpracownik/klient) pod kątem siły i tonu głosu; kanału wypowiedzi (email, telefon, skype, spotkanie itp.); wyglądu i mowa ciała; kluczowe słów.

  10:30 – 10: 40 Przerwa kawowa

  10:40 – 11:50 Komunikacja niewerbalna w praktyce zawodowej:
  a. Zasady kontrolowania mowy ciała i budowania wiarygodności w wypowiedzi – prezentacja, ćwiczenie uczestników na forum na bazie wylosowanego tematu , omówienie przez trenera.

  13:00 – 13:30 Przerwa na lunch

  13:30 – 14:40 Komunikacja słowna w praktyce zawodowej:
  a. Najważniejsze podstawy (odbiorca, nadawca, kanał przekazu, przekaz, podświadome procesy kodowania, język korzyści, neutralizacja barier komunikacyjnych),
  b. Sztuka zadawania pytań,
  c. Aktywne słuchanie czyli jak parafrazować, odzwierciedlać, pauzować i przeprowadzać syntezę tak by inni chcieli z nami rozmawiać,
  d. Najważniejsze elementy asertywnej komunikacji czyli jak wyznaczać granice w komunikacji.
  e. Neurolingwistyka w komunikacji czyli jak mądrze stosować techniki NLP a czego unikać.

  14:40 – 14:50 Przerwa kawowa

  14:50 – 15: 40 Strategia komunikacji
  a. Zasady budowania oraz kształtowania jasnych reguł komunikacji w firmie,
  b. Zasady udzielania feedbacku,
  c. Zasady udzielania i przyjmowania konstruktywnej krytyki,
  d. Zasady rozmów o problemie oraz rozmów przy silnych emocjach.

  15:40 – 16:00 Podsumowanie szkolenie, przygotowanie przez uczestników check listy poszkoleniowej czyli spisu najważniejszych dla siebie informacji jakie zamierzają wprowadzić w praktykę.

 • Dyplom ukończenia szkolenia wydawany przez Human Skills wpisaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/002243/2014 .

 • Szkolenie prowadzone będzie m.in metodami:

  paneli dyskusyjnych,

  ćwiczeń grupowych i indywidualnych,

  prezentacji,

  odgrywanie ról,

  analizy przypadków,

  filmów poglądowych.

 • Szkolenie dedykowane jest dla:  - osób zainteresowanych rozwojem osobistym,

  - osób zainteresowanych rozwojem kompetencji z zakresu komunikacji ustnej, komunikacji pisemnej, świadomej autoprezentacji, efektywności osobistej,

  - osób mających bezpośredni kontakt z Klientem.

  - osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

 • 690,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie
  analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  udostępnienie sali szkoleniowej

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Iwona Firmanty

Założyciel firmy szkoleniowej Human Skills. Specjalistka z zakresu szkoleń doskonalących kompetencje „miękkie” pracowników oraz kadry zarządzającej. Zajmuje się podnoszeniem jakości organizacji pracy, potencjału ludzkiego oraz kształtowaniem różnego rodzaju umiejętności interpersonalnych.W swojej działalności uczy pracowników jak efektywnie współpracować z innymi, a zarządzających – jak być skutecznym liderem. Profesjonalistka w rozwiązywaniu konfliktów, trafnego podejmowania decyzji, siły perswazji, rozbudzania kreatywności, rozwijania umiejętności zarządzania emocjami i budowania relacji. Udziela wskazówek jak radzić sobie ze stresem, brakiem asertywności oraz dyskryminacją i mobbingiem.

Justyna Szurik

Absolwentka dwuletniego Studium Treningu Grupowego w podejściu Gestalt w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej w Krakowie, gdzie nabyła wiedzę z zakresu rozwoju o człowieku, jego zdrowiu i patologii oraz umiejętności prowadzenia treningów psychologicznych oraz warsztatów. Przeszła szereg szkoleń dotyczących: komunikacyjnych strategii sukcesu w biznesie; radzenia sobie i zarządzania stresem; coachingu pracowników; kreatywnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji; skutecznej motywacji i automotywacji oraz z zakresu wystąpień publicznych: prezentacji i autoprezentacji. Swoje doświadczenie zdobywała w renomowanych firmach szkoleniowych, w których nauczyła się warsztatu trenerskiego, pracy z grupą. Jej zainteresowania zawodowe jako psychologa związane są z komunikacją i relacjami interpersonalnymi, budowaniem pewności siebie, automotywacją, zarządzaniem stresem oraz wypaleniem zawodowym. Pracując z ludźmi, koncentruje się na szukaniu ich zasobów i rozwiązań. Jako trener w HUMAN SKILLS pomaga ludziom w rozwoju ich umiejętności interpersonalnych, szczególnie w walce ze stresem. Miała przyjemność pracować dla takich Klientów jak: Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Bank BPH S.A. – Grupa GE Capital, GE BANK Women"s Network, Ełckie Centrum Kultury, Grupa Żywiec S.A., Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce, MAVAM, PPUP Poczta Polska. Autorka warsztatów edukacyjnych o zdrowym stylu życia. Pomaga osobom przezwyciężyć ich nawyki żywieniowe, radzić sobie z trudnymi emocjami oraz osiągać sukcesy osobiste w walce ze stresem i niezdrowym trybem życia. Pomaga rozwiązać problemy związane z niską samooceną wynikające m. in. z nadwagi, braku motywacji. Uczy świadomości konsumenckiej, prawidłowego wybierania produktów wśród niezliczonej ilości towarów na sklepowych półkach. Z przyjemnością dzieli się z innymi znajomością zdrowych przepisów kulinarnym, pokazuje jak łączyć ze sobą różne grupy produktów. A przede wszystkim obala mity na temat żywienia i uczy, że życie wg zdrowego stylu, to nie czas głodowania, odmawiania sobie wszystkiego i nieustannego każenia siebie.

Szkolenia o podobnej tematyce