16 Godzin, 2 Dni

Komunikacja w trudnych sytuacjach

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Nieporozumienia i konflikty są trudnymi sytuacjami, z którymi każdy z nas ma do czynienia – jako współpracownik, szef, podwładny, klient. Okazuje się, że nasz sposób komunikacji może stać się zarówno źródłem konfliktów, jak i sposobem na ich rozwiązania – w zależności od tego, jak jest używany. Podczas szkolenia uczestnicy, przez zrozumienie mechanizmów rządzących komunikacją, nabywają praktyczne umiejętności i techniki radzenia sobie w sytuacjach trudnych, a także poznają sposoby rozwiązywania konfliktów.

  Cele

  Uczestnicy podczas szkolenia:  * poznają mechanizmy związane z procesem komunikacji i powstawaniem nieporozmień w tym zakresie  * poznają źródła konfliktów i metody ich rozwiązywania  * przećwiczą różnorodne techniki komunikacyjne, które są pomocne w rozwiązywaniu sytuacji trudnych  * będą potrafili rozpoznawać trudności komunikacyjne wynikające z otoczenia firmowego i podejmować odpowiednie działania w celu ich poprawy  * poznają praktyczne techniki usprawniania komunikacji i przeciwdziałania powstawaniu konfliktów  * poznają praktyczne techniki rozwiązywania konfliktów i rolę komunikacji w tym zakresie

 • ETAP I – Proces komunikacji

  * komunikacja interpersonalna jako proces dwustronny

  * błędy i trudności w komunikacji

  * rola nadawcy i odbiorcy – mechanizmy rządzące porozumiewaniem się i tworzeniem się nieporozumień

  * techniki komunikacyjne

  * komunikacja niewerbalna w środowisku zawodowym


  ETAP II – komunikacja na poziomie organizacji

  * współpraca a rywalizacja

  * sieci komunikacyjne w organizacji – konsekwencje dla poszczególnych stanowisk

  * mechanizmy komunikacji międzydziałowej

  * narzędzia komunikacyjne – wady i zalety


  ETAP III – komunikacja w konflikcie

  * mechanizm konfliktu, pozytywny/negatywny aspekt

  * źródła konfliktów w zespole – „koło konfliktów”

  * rola komunikacji w konflikcie


  ETAP IV – Rozwiązywanie konfliktów

  * konflikt gorący/zimny

  * elementy wspierające/eskalujące konflikt

  * koło odwetowe – jak rozpoznać i kiedy zatrzymać

  * rola szefa w konflikcie metody i pseudometody rozwiązywania konfliktów

  * ćwiczenia trudnych rozmów z elementami konfliktów

 • Szkolenie zamknięte w formie wasztatów, ćwiczeń, pracy w grupach itp.

 • Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących podnieść swoje umiejętności komunikacyjne w sytuacjach trudnych, konflikcie czy podczas stresującej rozmowy z przełożonym, pracownikiem, klientem. Uczestnikami mogą być zarówno osoby na stanowiskach specjalistycznych, jak i kierowniczych.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Nasi trenerzy posiadają wysokie umiejętności w swoich dziedzinach co potwierdzili pracą dla czołowych firm biznesowych w kraju i współpracą z zagranicznymi placówkami. Aktualnie współpracują z firmami doradczo - szkoleniowymi, prowadząc szkolenia z obszaru Human Resources, sprzedaży i obsługi klienta, a także szkolenia z zakresu umiejętności społecznych. Wiodące tematy szkoleń: zarządzanie, rekrutacja i selekcja, komunikacja, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, treningi rozwoju osobistego i team building. Prowadzą także audyty personalne oraz badania klimatu w organizacjach.

Szkolenia o podobnej tematyce