0 Godzin, 2 Dni

Komunikacja wewnętrzna i interpersonalna

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • 1. PODSTAWY KOMUNIKACJI
  * Zasady skutecznej komunikacji
  * Jak mówić aby inni słuchali, jak słuchać aby inni mówili
  * Komunikacja niewerbalna i jej znaczenie
  * Błędy w komunikowaniu się
  * Piramida komunikacji wewnętrznej
  * Plan komunikacji wewnętrznej
  2. SYSTEMY OCEN - POLITYKA INFORMACYJNA W FIRMIE
  * Brak polityki informacyjnej
  * Skutki pojawienia się plotki
  * Strategie radzenia sobie z plotką
  3. KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA
  * przekazywanie informacji
  * komunikacja ustna i pisemna
  * komunikacja pionowa i pozioma
  * komunikacja w zespole
  * postrzeganie i ocena innych
  * przekazywanie trudnych informacji, rozmowy oceniające
  * komunikacja formalna i nieformalna
  * komunikacja przez telefon
  * komunikacja wewnętrzna a komunikacja zewnętrzna
  * prowadzenie prezentacji, spotkań, narad itp.
  4. RODZAJE KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ
  * Komunikacja
  * Komunikacja biznesowa
  * Komunikacja nieformalna
  5. METODY W KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ
  * Kadra zarządzająca
  * Średnia kadra kierownicza
  * Menadżerowie niższego szczebla
  * Pracownicy liniowi
  6. KANAŁY KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ
  * Materiały drukowane
  * Materiały video
  * Materiały online
  * kanały formalne i nieformalne
  * telefon
  * poczta elektroniczna
  * pisma i komunikacja papierowa
  * gazetki pracownicze
  * zebrania i spotkania
  * plotki i domysły
  7. AUDYT KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ
  * Cele i narzędzia audytu komunikacji wewnętrznej
  8. KOMUNIKACJA MIĘDZYDZIAŁOWA
  * Komunikujmy się – komunikacja strategią sukcesu sposoby pozyskania informacji - sprawne procedury odnośnie przepływu informacji między działami
  * spójność komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej firmy
  * jak motywować do szukania i lepszego przekazywania informacji
  * My i Oni - opis zakresu własnych zadań i obowiązków w Firmie przez poszczególne działy
  * Opis zadań sąsiednich działów
  * Wymiana poglądów i próba stworzenia wspólnego wizerunku
  9. ASERTYWNOŚĆ W KOMUNIKACJI MIĘDZY DZIAŁAMI
  * Przyjmowanie i wyrażanie krytyki
  * Przyjmowanie i wyrażanie pochwały
  * Wyrażanie uczuć
  * Udzielanie wsparcia
  * Rozpoznawanie potrzeb innych i komunikowanie o własnych potrzebach
  * Motywy działania własnego oraz rozpoznawanie motywów postępowania innych
  * Efektywne relacje międzydziałowe szacunek i zaufanie
  10. POSTAWA ASERTYWNA – DLACZEGO WARTO BYĆ ASERTYWNYM?
  * co oznacza bycie asertywnym?
  * stanowcze wyrażanie odmowy bez wywoływania konfliktu
  * wyrażanie swoich opinii w sposób stanowczy i łagodny
  * konstruktywne wyrażanie gniewu
  * wyrażanie uczuć negatywnych bez ranienia innych
  * asertywna reakcja w sytuacjach stresowych
  * umiejętność przyjmowania ocen negatywnych i pozytywnych
  * przyjmowanie krytyki
  * radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi innych osób
  * techniki asertywności
  11. KOMUNIKACJA WERBALNA W KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ
  * Model komunikacji
  * Słuchanie aktywne
  * Bariery skutecznego słuchania
  * Rozwijanie umiejętności słuchania
  * Stosowanie pytań otwartych i zamkniętych
  * Parafraza
  12. KOMUNIKACJA NIEWERBALNA W RELACJACH MIĘDZY DZIAŁAMI
  * Podstawowe kody – postawa, gesty, wzrok, ton głosu
  * Podstawowe błędy popełniane podczas kontaktu
  * Zasady skutecznej komunikacji w zespole
  * Pozyskiwanie informacji w grupie
  * Dostosowanie komunikatów do poszczególnych typów osobowości
  * Zasady komunikacji asertywnej
  * Radzenie sobie z trudnymi rozmówcami
  13. KOMUNIKACJA MIĘDZYDZIAŁOWA A ROLE ZESPOŁOWE
  * Role w zespole według Balbina
  * Moja rola w zespole
  * Osobowość a rola w dziale, zespole, grupie projektowej
  14. JA, GRUPA, ZESPÓŁ
  * Komunikacja w grupie i zespole
  * Badanie stylu działania grupy
  * Zablokowanie zespołu w trakcie działania
  * Zebrania i spotkania projektowe
  15. KONFLIKTY W KOMUNIKACJI MIĘDZY DZIAŁAMI
  * Elementy dynamiki konfliktu
  * Co pomaga rozwiązać konflikt
  * Sposoby reakcji na konflikt
  * Badanie stylu zarządzania konfliktem
  16. OSOBOWOŚĆ W KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ I INTERPERSONALNEJ
  * Rozpoznawanie typów osobowościowych
  * Analiza własnego typu osobowości
  * Motywowanie i dobór reakcji czterostrefowy model zachowań
  * Samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości
  * SWOT, czyli silne i słabe strony w negocjacjach poszczególnych modeli zachowań

  Możliwość przeprowadzenia analizy osobowości uczestników w oparciu o test osobowości TTI Ltd. INSIGHTS Analysen by SCHEELEN Institut fur Managementberatug und Bildungsmarketing

 • tak

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • materiały szkoleniowe

Szkolenia o podobnej tematyce