0 Godzin, 15 Dni

Kurs na operatora żurawia wieżowego (kat. IŻ)

więcej terminów () mniej terminów
 • Dokument: po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi odpowiedniego urządzenia (wydawane przez UDT). Uprawnienia ważne są w kraju i za granicą.

 • Typ zajęć: wykłady i ćwiczenia praktyczne.

 • Warunki przyjęcia na kurs:  1. ukończone 18 lat,

  2. stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy operatora żurawia wieżowego (potwierdzony orzeczeniem specjalisty medycyny pracy),

  3. zalecana jest co najmniej miesięczna praktyka przy obsłudze żurawia odpowiedniego rodzaju lub typu pod kierunkiem doświadczonego pracownika,

  4. wykształcenie:  - żurawie sterowane z poziomu roboczego - ukończona szkoła podstawowa,

  - dla pozostałych żurawi – ukończona zasadnicza szkoła zawodowa o kierunku technicznym.

Szkolenia o podobnej tematyce