32 Godzin, 0 Dni

Kurs: Pracownik administracyjno-biurowy

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Przygotowanie do wykonywania pracy w charakterze pracownika administracyjno – biurowego.  Program zawiera niezbędne minimum z zakresu prawa administracyjnego, ze szczególnym ukierunkowaniem na obecne możliwości korzystania z dostępu do aktów prawnych w Internecie. Ponadto zadbaliśmy o praktyczne zajęcia z obsługi urządzeń techniki biurowej oraz ćwiczenia w sporządzaniu dokumentów, także z użyciem komputerów.  Prowadzimy badania, z których wynika, że Absolwenci kursów prowadzonych przez Consultinug and Training Institute cieszą się dobrą opinią wśród pracodawców.

 • ELEMENTY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO - 12 godzin

  * administracja publiczna, prawo administracyjne, podstawowe pojęcia
  * źródła prawa administracyjnego
  * akt administracyjny
  * postępowanie administracyjne
  * sądowa kontrola decyzji i postanowień

  CZYNNOŚCI BIUROWE – 20 godzin

  * Redagowanie pism i listów, pisanie raportów – 12 godzin (ćwiczenia/praca na komputerze)
  * Technika biurowa – 8 godzin
  przedmiot obejmuje zajęcia praktyczne z obsługi urządzeń biurowych, m.in. projektory multimedialne, rzutniki pisma, telefony- w tym obsługa połączeń wewnętrznych, przekierowania połączeń itp., automatyczne sekretarki, telefaksy, skanery, drukarki, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, bindownice i inne sposoby oprawy dokumentów.

  Razem 32 godzin

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu

 • Wykłady,warsztaty, ćwiczenia. Podczas zajęć w pracowniach komputerowych, każdyuczestnik ma do dyspozycji osobne stanowisko komputerowe wyposażone wewszystko co jest niezbędne do realizacji przedmiotu zajęć.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce