108 Godzin, 18 Dni

Kurs przygotowujący do państwowego egzaminu na doradcę podatkowego

więcej terminów () mniej terminów
 • Przedmiot kursu w sposób ścisły realizuje zakres pytań egzaminacyjnych wynikających z aktualnej uchwały nr 3/IV/2009 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z 7 maja 2009 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego.

  Zajęcia prowadzone będą w oparciu o autorski program szkoleniowy, kładący nacisk na aktywizację uczestników przy wykorzystaniu technik multimedialnych.  Kurs został przygotowany w ten sposób, że po przedstawieniu odpowiedzi na pytania otwarte uczestnicy przy pomocy prowadzącego będą odpowiadać na pytania testowe z omówionego właśnie zakresu materiału. Taki sposób prowadzenia zajęć w odróżnieniu od tradycyjnego wykładu zachęci grupę do aktywnego uczestnictwa oraz pozwoli na usystematyzowanie i utrwalenie świeżo zdobytej wiedzy.

 • 9-10 października Źródła prawa i wykładnia/materialne prawo; zagadnienia/PCC Katarzyna Wojtowicz-Janicka

  16-17 października VAT/VAT międzynarodowy Piotr Paszek

  23-24 października CIT/CIT międzynarodowy/Administracja Katarzyna Wojtowicz-Janicka

  6-7 listopada KKS/podatki i opłaty lokalne/spadki i darowizny/podatek leśny i rolny Anna Kiereś

  20-21 listopada Akcyza/Celne/Dewizowe/Gry, tonaże Piotr Paszek

  27-28 listopada KPA/Ordynacja Podatkowa/PPSA/Ewid Anna Kiereś

  4-5 grudnia Rachunkowość Iwona Obodecka

  11-12 grudnia Ewidencja podatkowa i księgi/PIT Iwona Obodecka/Joanna Zbyrasz

  18-19 grudnia Doradztwo podatkowe i etyka/EGZ AD Anna Kiereś

 • Kurs jest adresowany do osób, które chciałyby uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, a także osób zajmujących się zawodowo podatkami, księgowych, pracowników organów administracji podatkowej.

Piotr Paszek

Doradca podatkowy z ECDDP, prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ, Kierownik Zespołu Podatku Akcyzowego i Departamentu VAT.

Specjalizuje się w zakresie: podatku akcyzowego, podatku VAT a także prawa energetycznego, celnego i dewizowego.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw z branży paliwowo-energetycznej oraz alkoholowej zarówno w zakresie podatku VAT jak również podatku akcyzowego.

Uznany wykładowca tematyki podatku akcyzowego oraz podatku VAT. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego oraz podatku VAT.Katarzyna Wojtowicz-Janicka

Doradca podatkowy, aplikant radcowski, absolwent prawa na UJ.

Współpracuje z Departamentem Podatków Bezpośrednich ECDDP, wcześniej pracownik Grupy Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy.

Wykładowca problematyki z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, kontroli skarbowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze sporów z organami podatkowymi, interesuje się podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem od towarów i usług oraz teorią podatku. Jest doskonałym szkoleniowcem - praktykiem, prowadziła szkolenia dla przedsiębiorstw, korporacji i firm szkoleniowych.Anna Kiereś

Doradca podatkowy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UŁ, starszy konsultant podatkowy w Zespole ds. Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu SSE, podatku dochodowego od osób prawnych. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu przeglądów podatkowych. Interesuje się zagadnieniami z zakresu podatkowego rozliczania działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz pomocy publicznej.

Autorka publikacji prasowych z zakresu prawa podatkowego. Doświadczony wykładowca - praktyk. Prowadziła już liczne szkolenia z zakresu SSE oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Posiada doskonałe zdolności interpersonalne; łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, umiejętność słuchania i przekazywania treści.Iwona Obodecka

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego- Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Podyplomowych Studiów Rachunkowości Finansowej oraz Podyplomowych Studiów Prawa Podatkowego. Posiada Certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Aktualnie w trakcie zgobywania uprawnień na biegłego rewidenta.

Dyrektor Departamentu Audytu Podatkowego w ECDDP.

Posiada wieloletnie doświadczenie w księgowości, w dużej międzynarodowej firmie, na stanowisku Głównego Księgowego oraz ponad 2 letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, w tym w przeprowadzaniu audytów podatkowych. Specjalizuje się w zakresie podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz rachunkowości finansowej, bilansie, rachunkowości. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu podatku od towarów i usług oraz rachunkowości.Joanna Zbyrasz

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie - kierunek ekonomia oraz Podyplomowych Studiów na Uniwersytecie Warszawskim; specjalność psychologia zarządzania personelem.

Od 1999 r. zajmuję się sprawami kadrowo płacowymi; Kierownik ds. kadr i płac z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu administracji personalnej i rozliczaniu wynagrodzeń oraz praktyczną znajomością przepisów z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych; wykładowca specjalizujący się w zagadnieniach podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczania wynagrodzeń; audytor z zakresu PIT i ZUS.

Doskonały dydaktyk – praktyk z paroletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i kursów kadrowo-płacowych dla wielu firm szkoleniowych. Autorka i współautorka licznych publikacji m.in. do Gazety Prawnej i Rzeczpospolitej.

Szkolenia o podobnej tematyce