27 Godzin, 3 Dni

Kurs - Terapia ręki I i II stopnia

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Program szkolenia:
  1. Anatomia ręki (mięśnie, przyczep początkowy i końcowy)
  2. Omówienie pojęcia małej motoryki i zaburzeń z nią związanych
  3. Testy funkcjonalne – diagnoza.
  4. Wykorzystanie testów MACS i Gros Motor
  5. Odruch dłoniowo – chwytny – diagnoza i ćwiczenia.
  6. Rozwój chwytu i manipulacji - normy i zaburzenia rozwojowe
  7. Podstawowe struktury OUN zaangażowane w procesy percepcji zmysłowej i integracji sensorycznej w odniesieniu do małej motoryki
  8. Zapoznanie z dysfunkcjami procesów integracji sensorycznej i wpływem na rozwój manualny i grafomotoryczny
  9. Analiza indywidualnego stylu pracy z dzieckiem
  10. Zasady wprowadzanie umiejętności samoobsługowych
  11. Omówienie zasad konstruowania programu terapii
  12. Analiza wybranych pomocy i programów edukacyjnych pod katem oceny ich efektywności w usprawnianiu małej motoryki
  13. Prezentacja wybranych metod i technik wykorzystywanych w terapii ręki (elementy metody ndt, SI, terapii manualnej, masażu Shantali, masażu klasycznego).
  14. Podstawowe zasady pracy z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym
  15. Metody oceny poziomu funkcjonowania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
  16. Funkcjonowanie poznawcze dzieci z mpd oraz propozycje ćwiczeń i zabaw
  17. Analiza i ocena programów terapeutycznych autorstwa uczestników

 • tak

 • warsztaty

 • Profil uczestnika:  Serdecznie zapraszamy fizjoterapeutów, logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli, specjalistów, rehabilitantów, rodziców, studentów, terapeutów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na 30 godzinny kurs doskonalący „Terapia ręki I i II stopnia” - Wspomaganie rozwoju dziećmi z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami w szczególności z zakresu małej motoryki.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

- terapeuta SI, trener Neurorozwoju INPP, oligofrenopedagog, terapeuta zajęciowy, terapeuta NDT- fizjoterapeuta pracownik naukowy AWF w Poznaniu, doktorant Katedry Medycyny Sportu i Fizykoterapii ,Terapeuta metody metody PNF i SI, międzynarodowy instruktor masażu Shantali, nauczyciel masażu klasycznego, międzynarodowy instruktor Nordic Walking, uczestnik kursów i szkoleń poświęconych: deficytom neurologiczny wieku rozwojowego, terapii i profilaktyce wad postawy, terapii i profilaktyce skolioz, usprawnianiu dorosłych ze spastyką

Szkolenia o podobnej tematyce