16 Godzin, 2 Dni

Lojalność i zaangażowanie pracowników

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie skierowane jest do menedżerów zarządzających zespołami pracowniczymi oraz do pracowników działów HR.

 • Lojalność i zaangażowanie pracowników

  Jak możemy zwiększyć lojalność i zaangażowanie wśród pracowników?

  Cel i zakres szkolenia
  Odbiorcy:

  Szkolenie skierowane jest do menedżerów zarządzających zespołami pracowniczymi oraz do pracowników działów HR.

  Korzyści ze szkolenia:
  Program szkolenia:
  1. Wprowadzenie do tematu lojalności:
   •  jak odróżnić lojalnych pracowników od nielojalnych z punktu widzenia podwładnych i z punktu widzenia szefów?
   • jak długo można być lojalnym?
   • powody dla których organizacje powinny się zajmować zjawiskiem lojalności i dbać o pracowników,
   • światowe trendy i praktyki HRM w zakresie zwiększania satysfakcji pracowników z pracy,
  2. W jaki sposób badać lojalność pracowników - techniki:
   • dane liczbowe z dokumentów administracji personalnej,
   • badanie satysfakcji pracowników w firmie,
   • anonimowe ankiety i analiza wyników aktywności pracowniczej,
   • rozmowy z pracownikami prowadzone przez HR, przełożonych i konsultantów zewnętrznych.
  3. Powody braku zaangażowania pracowników:
   • wartości pokolenia X kontra Y oraz ich związek z czynnikami motywującymi
   • okoliczności kiedy lojalny pracownik zamienia się w „czarną owcę" 
   • brak celu, sensu i pasji w pracy, w jaki sposób można je zweryfikować?
  4. Związek pomiędzy motywacją a lojalnością pracowników
   • czy pracownika zmotywowanego do pracy można uznać jednocześnie za lojalnego?
   • czy pracownik lojalny musi wykazywać się automatycznie dużym zaangażowaniem?
  5.  Rola HR w kształtowaniu lojalności i zaangażowania pracowników
   • komunikowanie wizji, misji i celów pracownikom
   • rekrutacja pracowników, których będzie można zaangażować dostępnymi narzędziami
   • ustanowienie indywidualnej gratyfikacji osiągnięć
   • wdrażanie projektów angażujących wszystkich pracowników (a nie tylko liderów) zgodnych z ich potencjałem zainteresowaniami 
   • wprowadzenie systemu benefitów, niezwiązanych bezpośrednio ze stanowiskiem pracy
   • wprowadzenie kafeteryjnego systemu czynników motywujących 
   • indywidualne programy lojalnościowe czyli „złote klatki" dla wybitnych
   • wprowadzenie internetowych i tradycyjnych płaszczyzn komunikacji wewnętrznej
  6. Rola przełożonego w budowaniu lojalności
  7. W jaki sposób kultura organizacyjna sprzyja lojalności i maksymalnemu zaangażowaniu pracowników?
  8. Postawy wobec pracowników, którzy chcą odejść z organizacji
   • czy warto za wszelką cenę zatrzymywać pracowników, którzy złożą wypowiedzenie?
   • czy warto dawać drugą szansę pracownikom, którzy odeszli z organizacji a chcą do niej powrócić?
  Szkolenia zamknięte dla firm

  Powyższy trening realizujemy również w formie szkolenia wewnętrznego (zamkniętego) dla firm, po uprzednim zmodyfikowaniu go w kierunku Państwa potrzeb.

 • tak

 • Szkolenie skierowane jest do menedżerów zarządzających zespołami pracowniczymi oraz do pracowników działów HR.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce