8 Godzin, 1 Dni

MAKSYMALIZACJA WYNIKÓW POPRZEZ ZARZĄDZANIE WSKAŹNIKAMI SPRZEDAŻY

5 000,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Analiza wskaźników stanowi jedno z najważniejszych narzędzi do zarządzania sprzedażą w małych, średnich i dużych salonach – podczas szkolenia prezentujemy wszystkie sposoby i aspekty wielorakich analiz. Uczestnicy szkolenia nabywają wiedzę z zakresu przygotowywania, weryfikacji oraz analiz danych.

 • Program szkolenia obejmuje:
  - przedstawienie wszystkich wskaźników sprzedaży m.in. capture rate, hit rate, average basket, UPT, conversion rate, effective rate oraz inne weryfikujące wydajność pracowników
  - sposoby oceny i rola analizy dynamiki zmian wskaźników
  - konkretne przykłady analiz mieszanych wykazujące wartości utraconych obrotów
  - budowanie scenariuszy działań na podstawie analizy wskaźników
  - analizy utraconych korzyści na podstawie wskaźników sprzedaży
  - narzędzia do zarządzania wskaźnikami

 • Tak

 • Każdy temat szkolenia podzielony jest na część teoretyczną i praktyczną, która obejmuje warsztaty, ćwiczenia i dyskusje w grupach.

  W ramach szkoleń przeprowadzanych w grupach do 10 osób klient otrzymuje charakterystykę uczestników, obejmującą mocne i słabe strony oraz wskazówki rozwoju zawodowego

 • Szkolenie kierujemy do:

  - do właścicieli wszystkich jednostek sprzedażowych w których głównym wskaźnikiem sukcesu są wyniki sprzedaży produktu

  - do kierowników / pracowników sklepów detalicznych

  - do kierowników/ pracowników działów sprzedaży

 • 5000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • cena uzalezniona od ilości uczestników oraz lokalizacji

Alicja Pacoń

Kinga Czajor

Szkolenia o podobnej tematyce