16 Godzin, 2 Dni

METODOLOGIA I PRAKTYCZNE ASPEKTY NORMOWANIA CZASU PRACY

1 400,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów

 • DZIEŃ 1
  1. Normowanie czasu pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym
  • istota normowania
  • funkcje i znaczenie norm pracy
  2. Metody i techniki normowania procesów pracy
  • Struktura technicznej normy czasu pracy
  • Metody normowania pracy ( sumaryczne , analityczne)
  • Mierzenie pracy
  • Badanie metod pracy
  3. Techniki normowania pracy:
  • chronometraż,
  • fotografia czasu roboczego
  • obserwacje migawkowe
  • analiza ruchów elementarnych
  4. Praktyczne zastosowanie metodologii badań migawkowych
  • Sposób pomiaru
  • Niezbędne narzędzia
  • Komputerowe wspomaganie wykonania i analizy badań migawkowych [program Obserwacje Migawkowe]
  • Interpretacja przykładowych wyników z zakresu normowania pracy
  5. Praktyczne zastosowanie chronometrażu w normowaniu czasu pracy
  • Metodyka prowadzenia chronometrażu
  • Arkusze chronometrażowe
  • Przeprowadzenie analizy chronometrycznej na rzeczywistych przykładach produkcyjnych: analiza filmów
  • Wady i zalety chronometrażu, możliwości zastosowania
  6. Wprowadzenie do normowania na podstawie analizy ruchów elementarnych
  • Cel analizy ruchów elementarnych
  • Rodzaje analiz ruchów elementarnych
  • Podstawowe ruchy elementarne według metodologii MTM 1
  DZIEŃ 2
  7. Praktyczne zastosowanie metody MTM 1
  • Analiza przykładowych normatywów MTM 1
  • Tworzenie arkuszy MTM 1 dla wybranych przykładów produkcyjnych: analiza filmów
  • Wykorzystanie MTM 1 dla wybranych przykładów do eliminacji ruchów zbędnych oraz optymalizacji stanowisk pracy
  • Obszary zastosowań MTM 1
  8. Metodologia i zastosowanie metody MTM UAS w normowaniu czasu pracy
  • Rodzaje ruchów elementarnych dla MTM UAS
  • Analiza wybranych przykładów produkcyjnych z wykorzystaniem metody MTM UAS
  • Tworzenie arkuszy MTM UAS dla wybranych przykładów: analiza filmów
  • Obszary zastosowań MTM UAS, wady i zalety metody
  • Moduły MTM – możliwość i zasadność tworzenia modułów
  9. Porównanie poznanych metod – korzyści z zastosowania, dobór do rodzaju normowania
  10. Ćwiczenie poznanych metod na przykładach filmów dostarczonych przez uczestników
  11. Standaryzacja pracy – istota, funkcja standaryzacji w zakresie normowania.

 • 1400 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Krystyna Baj

Szkolenia o podobnej tematyce