18 Godzin, 3 Dni

METODY I TECHNIKI POPRAWY EFEKTYWNOŚCI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

więcej terminów () mniej terminów
 • doskonalenie umiejętności uczestników w praktycznym wykorzystaniu metod i technik poprawy efektywności procesów produkcyjnych m.in. w zakresie:

  – stosowania nowoczesnych metod i technik zarządzania procesem produkcyjnym w przedsiębiorstwie,

  – stosowania optymalnych narzędzi do identyfikacji i rozwiązywania problemów w obszarze produkcji

  – prowadzenia analiz i oceny efektywności funkcjonowania systemu produkcyjnego w przedsiębiorstwie

  – projektowania oraz wdrażania rozwiązań usprawniających i optymalizujących procesy produkcyjne

 • 1. Techniki wykorzystywane w repozycjonowaniu produktów i usług:
  a) metody definiowania i analizy problemów:
   Metoda PPO (pytanie, problem, odpowiedź), metoda sześciu pytań, metoda
  stopniowego abstrahowania, metoda zorientowana na cel, diagram Ishikawy
  b) metody heurystyczne
   Burza mózgów, metoda systemowa, superpozycja-technika przypadkowego słowa, analiza funkcjonalna

  2. Wykorzystywanie metody Analiza Wartości w doskonaleniu konstrukcji i technologii produkcji

  3. Wykorzystywanie metoda kosztu docelowego w zarządzaniu procesami rozwojowymi i modernizacyjnymi w przedsiębiorstwie

  4. Metody i techniki pozyskiwania informacji o konkurencji i jej produktach

  5. Metody i techniki wykorzystywane w planowaniu i optymalizacji modelu produkcji
  a) Techniki przydatne w prognozowaniu popytu
   prognozowanie przyczynowe
   prognozowanie projekcyjne
   prognozowanie eksperckie
   modele ustalania Punktu Obsługi Klienta
  b) Techniki przydatne w optymalizacji modelu produkcji
   rachunek opłacalności
   rachunek kosztu traconych korzyści
   rachunek kosztów czynności
  6. Ćwiczenia w projektowaniu procesów w przedsiębiorstwie produkcyjnym
  a) Bilansowanie zdolności produkcyjnych stanowisk produkcyjnych założonym programem produkcji
  b) Ustalanie ilości stanowisk obsługi – teoria kolejek
  c) Planowanie rozmieszczenia stanowisk produkcyjnych – siatka trójkątów
  d) Techniki pomiaru, oceny i usprawniania pracy: chronometraż, obserwacje ciągłe, obserwacje migawkowe
  7. Gra edukacyjna – zarządzanie przebiegiem procesu produkcji z wykorzystaniem
  metody Optimize Production Technology
  8. Metody planowania zasobów, niezbędnych do realizacji procesów produkcyjnych.
  a) Planowanie zagregowane i tworzenie głównego planu potrzeb MPS
  b) Planowanie potrzeb materiałowych PPM – symulacja komputerowa
  c) Planowanie zależne według metody MRP, MRP II oraz MRPII plus ERP
  d) Zasady harmonizacji dostaw zasobów, niezbędnych do zapewnienia ciągłości
  produkcji. Zasada just-in-time metody aplikacji w firmie. Analiza korzyści i zagrożeń wynikających z zastosowania JiT.
  9. Zarządzanie przebiegiem produkcji
  a) Zarządzanie łańcuchem dostaw Supply Chain Management Metodyka wdrożenia
  wewnątrz firmy produkcyjnej
  b) Metody ograniczania zapasów w procesie produkcji w warunkach nieciągłości lub zmienności popytu
   Metoda Wagnera – Withina
   Metoda Silvera-Meala
  c) Harmonogramowanie i koordynacja przebiegu produkcji
  d) Metody optymalizacji przebiegu produkcji – porównanie
   MRP
   Kanban – wdrożenie i metodyka prac
   Kanban elektroniczny
   OPT
  10. Logistyka w procesie produkcji
  a) Zarządzanie logistyczne procesem produkcyjnym – przykłady praktycznych zastosowań w polskich firmach
  b) Operacje transportowe i manipulacyjne
  c) Metody śledzenia prefabrykatów i komponentów w fazie wytwarzania
  d) Przykłady zastosowania nowych technologii informatycznych - RFID
  e) Logistyka a zapasy w procesie produkcji – praktyczne metody obniżania zapasów produkcyjnych
  f) Koszty logistyki w procesie produkcji - zastosowanie metodologii Activity Basic Costing w warunkach polskich firm

 • tak

 • Zajęcia realizowane są w formie interaktywnej, uczestnicy po krótkim wprowadzeniu teoretycznym do każdego tematu wykonują mini-projekty oraz ćwiczenia

  na komputerach z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. Wykorzystywane będą również analizy przypadku oraz prezentowane „dobre praktyki”.  Razem ze zgłoszeniem udziału prosimy o informację czy będą Państwo mogli przywieźć na szkolenie laptop (z oprogramowaniem MS Office 2000 lub nowsze).

 • Szkolenie skierowane jest do właścicieli firm, kadry kierowniczej i specjalistów z działów produkcji, logistyki, jakości, komórek obsługi produkcji oraz pracowników odpowiedzialnych za koordynację i doskonalenie procesów w przedsiębiorstwie.

– Doświadczony trener, wykładowca na wyższych uczelniach (studiach MBA) konsultant i doradca wielu firm w zakresie zarządzania systemami produkcyjnymi. Posiada bogate doświadczenie menedżerskie 20 - letnią praktykę w zarządzaniu przedsiębiorstwem, kierowaniu wdrożeniami projektów systemów komputerowych wspomagających zarządzanie produkcją.

Autor wielu publikacji i prac naukowych nt. „Wprowadzenie do projektowania organizacji produkcji”.– Doświadczony trener z zakresu zarządzania logistycznego, Car Fleet Management i outsourcingu. Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki, członek Prezydium Zarządu Głównego PTL. Absolwent Studiów menedżerskich – zarządzania i logistyki – University of Urbana Ilinois USA. Laureat nagrody w zakresie wdrożenia systemów zarządzania logistycznego. Praktyk – konsultant firm, przez wiele lat zajmował stanowiska kierownicze ds. logistyki. Właściciel firmy konsultingowej zajmującej się doradztwem i wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań logistycznych w przedsiębiorstwach.

Szkolenia o podobnej tematyce