18 Godzin, 3 Dni

METODY I TECHNIKI POPRAWY EFEKTYWNOŚCI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

więcej terminów () mniej terminów
 • doskonalenie umiejętności uczestników w praktycznym wykorzystaniu metod i technik poprawy efektywności procesów produkcyjnych m.in. w zakresie:

  – stosowania nowoczesnych metod i technik zarządzania procesem produkcyjnym

  – stosowania optymalnych narzędzi do identyfikacji i rozwiązywania problemów w obszarze produkcji

  – prowadzenia analiz i oceny efektywności funkcjonowania systemu produkcyjnego

  – projektowania oraz wdrażania rozwiązań usprawniających i optymalizujących procesy produkcyjne  Program szkolenia został przygotowany w oparciu o wieloletnią praktykę wykładowców w zakresie zarządzania produkcją oraz projektowania i wdrażania usprawnień procesów produkcyjnych.

 • 1. TECHNIKI WYKORZYSTYWANE W REPOZYCJONOWANIU PRODUKTÓW I USŁUG:

  a) metody definiowania i analizy problemów:
  - Metoda PPO (pytanie, problem, odpowiedź), metoda sześciu pytań, metoda
  stopniowego abstrahowania, metoda zorientowana na cel, diagram Ishikawy
  b) metody heurystyczne
  - Burza mózgów, metoda systemowa, superpozycja-technika przypadkowego słowa, analiza funkcjonalna

  2. WYKORZYSTYWANIE METODY ANALIZA WARTOŚCI W DOSKONALENIU KONSTRUKCJI I TECHNOLOGII PRODUKCJI

  3. WYKORZYSTYWANIE METODY KOSZTU DOCELOWEGO W ZARZĄDZANIU PROCESAMI ROZWOJOWYMI I MODERNIZACYJNYMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

  4. METODY I TECHNIKI WYKORZYSTYWANE W PLANOWANIU I OPTYMALIZACJI MODELU PRODUKCJI
  a) Techniki przydatne w prognozowaniu popytu
  - prognozowanie przyczynowe
  - prognozowanie projekcyjne
  - prognozowanie eksperckie
  - modele ustalania Punktu Obsługi Klienta
  b) Techniki przydatne w optymalizacji modelu produkcji
  - rachunek opłacalności
  - rachunek kosztu traconych korzyści
  - rachunek kosztów czynności

  5. METODY PLANOWANIA ZASOBÓW, NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH.
  a) Planowanie zagregowane i tworzenie głównego planu potrzeb MPS
  b) Planowanie potrzeb materiałowych PPM – symulacja komputerowa
  c) Planowanie zależne według metody MRP, MRP II oraz MRPII plus ERP
  d) Zasady harmonizacji dostaw zasobów, niezbędnych do zapewnienia ciągłości
  produkcji. Zasada just-in-time metody aplikacji w firmie. Analiza korzyści i zagrożeń wynikających z zastosowania JiT.

  6. ZARZĄDZANIE PRZEBIEGIEM PRODUKCJI
  a) Zarządzanie łańcuchem dostaw Supply Chain Management Metodyka wdrożenia
  wewnątrz firmy produkcyjnej
  b) Metody ograniczania zapasów w procesie produkcji w warunkach nieciągłości lub zmienności popytu
  c) Harmonogramowanie i koordynacja przebiegu produkcji
  d) Metody optymalizacji przebiegu produkcji – porównanie
  - MRP
  - Kanban – wdrożenie i metodyka prac
  - Kanban elektroniczny
  - OPT

  7. LOGISTYKA W PROCESIE PRODUKCJI
  a) Zarządzanie logistyczne procesem produkcyjnym – przykłady praktycznych zastosowań w polskich firmach
  b) Operacje transportowe i manipulacyjne
  c) Metody śledzenia prefabrykatów i komponentów w fazie wytwarzania
  d) Przykłady zastosowania nowych technologii informatycznych - RFID
  e) Logistyka a zapasy w procesie produkcji – praktyczne metody obniżania zapasów produkcyjnych
  f) Koszty logistyki w procesie produkcji - zastosowanie metodologii Activity Basic Costing w warunkach polskich firm

 • tak

 • Zajęcia realizowane są w formie interaktywnej, uczestnicy po krótkim wprowadzeniu teoretycznym do każdego tematu wykonują mini-projekty . Wykorzystywane będą również analizy przypadku oraz prezentowane „dobre praktyki”.

 • Szkolenie skierowane jest do właścicieli firm, kadry kierowniczej i specjalistów z działów produkcji, logistyki, jakości, komórek obsługi produkcji oraz pracowników odpowiedzialnych za koordynację i doskonalenie procesów w przedsiębiorstwie.

– Doświadczony trener, wykładowca na wyższych uczelniach (studiach MBA) konsultant i doradca wielu firm w zakresie zarządzania systemami produkcyjnymi. Posiada bogate doświadczenie menedżerskie 20 - letnią praktykę w zarządzaniu przedsiębiorstwem, kierowaniu wdrożeniami projektów systemów komputerowych wspomagających zarządzanie produkcją. Autor wielu publikacji i prac naukowych nt. „Wprowadzenie do projektowania organizacji produkcji”.– Doświadczony trener z zakresu zarządzania logistycznego, Car Fleet Management i outsourcingu. Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki, członek Prezydium Zarządu Głównego PTL. Absolwent Studiów menedżerskich – zarządzania i logistyki – University of Urbana Ilinois USA. Laureat nagrody w zakresie wdrożenia systemów zarządzania logistycznego. Praktyk – konsultant firm, przez wiele lat zajmował stanowiska kierownicze ds. logistyki. Właściciel firmy konsultingowej zajmującej się doradztwem i wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań logistycznych w przedsiębiorstwach.

Szkolenia o podobnej tematyce