16 Godzin, 2 Dni

Microsoft Excel 2010 - podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów


 • Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił:

  • Poruszać się w środowisku arkusza kalkulacyjnego i wskazać jego zastosowania,  • Zapisywać, zamykać i otwierać pliki,  • Wprowadzać dane do komórek arkusza stosując wygodne tryby klawiatury, metody przeciągania oraz adresowanie względne i bezwzględne,  • Poprawić wygląd i czytelność arkuszy poprzez zastosowanie formatowania bezpośredniego i warunkowego,  • Zastosować najlepszy rodzaj wykresu do specyficznego zakresu danych,  • Tworzyć i usuwać arkusze,  • Szybko znaleźć niezbędne informację poprzez użycie filtrowania oraz sortowania.
 • Rozdział 1 – Podstawy pracy z programem


  1. Definicja arkusza kalkulacyjnego na przykładzie MS Excel

  2. Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego


   1. Złożone obliczenia

   2. Prezentacja wykresów

   3. Bazy danych

   4. Analiza danych

   5. Podstawa do nowych, w pełni funkcjonalnych aplikacji


  3. Środowisko pracy programu i nawigacja w nim

  4. Pierwsze kroki:


   1. Uruchomienie programu

   2. Tworzenie nowego skoroszytu

   3. Zapisywanie pliku

   4. Zamykanie aplikacji  Rozdział 2 – Tworzenie zawartości


  1. Wprowadzanie i edycja zawartości komórki


   1. Wprowadzanie danych do komórki

   2. Zaznaczenie komórek

   3. Tryby pracy klawiatury

   4. Wprowadzenie danych do wielu komórek

   5. Polecenie „Wklej specjalne...”

   6. Autouzupełnienie

   7. Wypełnianie serią

   8. Nadawanie nazw zakresom danych

   9. Usuwanie danych

   10. Wyszukiwanie danych

   11. Wstawienie i dostosowanie grafiki


  2. Adresowanie względne i bezwzględne komórek

  3. Podstawowe funkcje

  4. Podstawowe opcje programu

  5. Dostosowywanie wyglądu okna programu

  6. Wstawianie i edycja komentarzy

  7. Cofanie zmian  Rozdział 3 – Formatowanie


  1. Pasek Formatowania

  2. Formatowanie komórki


   1. Liczby

   2. Wyrównanie

   3. Czcionka

   4. Obramowanie

   5. Desenie


  3. Formatowanie wierszy i kolumn

  4. Formatowanie arkusza

  5. Autoformatowanie

  6. Style

  7. Kopiowanie formatów

  8. Wstęp do formatowania warunkowego  Rozdział 4 – Wykresy


  1. Zastosowanie wykresów


   1. Kreator wykresów

   2. Podstawowe typy wykresów

   3. Niestandardowe typy wykresów

   4. Łączenie typów wykresów


  2. Formatowanie wykresów


   1. Formatowanie wykresów

   2. Serie danych

   3. Etykiety

   4. Skala wykresu

   5. Dostosowywanie wykresów

   6. Dodawanie linii trendu


  3. Wykres na podstawie kilku tabel

  4. Zastosowanie diagramów


   1. Typy diagramów

   2. Wstawianie i edycja diagramu  Rozdział 5 – Praca z arkuszem


  1. Tworzenie nowego skoroszytu na podstawie szablonu

  2. Wstawianie i usuwanie Arkuszy i Wykresów

  3. Wstawianie i usuwanie komórek

  4. Ukrywanie i pokazywanie kolumn i wierszy

  5. Łączenie komórek

  6. Przenoszenie komórek i arkuszy

  7. Wstawianie i modyfikacja łącz

  8. Przygotowanie i druk danych

  9. Zapisywanie plików używając odpowiednich formatów

  10. Organizowanie skoroszytów w foldery  Rozdział 6 – Podstawy baz danych


  1. Pojęcie baza danych w Excelu

  2. Filtrowanie danych przy pomocy narzędzia „Autofiltr”

  3. Filtr zaawansowany

  4. Sortowanie danych

  5. Sumy pośrednie
  6. Uczestnicy kursu otrzymują certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia

  7. Warsztaty praktyczne

  8. Osoby, chcące rozpocząć pracę z programem Microsoft Excel w oparciu o najlepsze praktyki.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Zajęcia prowadzone przez jednego z etatowych trenerów IT School z minimum 3 letnim doświadczeniem praktycznym. Na życzenie udostępniamy CV.

Szkolenia o podobnej tematyce