8 Godzin, 1 Dni

Microsoft Excel Tabele i wykresy przestawne

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą maksymalnie wykorzystać możliwości tabel i wykresów przestawnych. Poznając zaawansowane techniki tworzenia tabel przestawnych uczestnik szkolenia nauczy się sprawnej analizy i syntezy danych. Dane przedstawione w tabeli przestawnej można na wiele sposobów przedstawiać na wykresach przestawnych.

 • 1.Tworzenie tabel przestawnych
  - Odpowiednia struktura danych wejściowych
  - Wybór zakresu danych
  - Osadzanie tabeli przestawnej w arkuszu
  2.Układ danych
  - Pola stron, kolumn, wierszy, danych
  - Właściwości pól
  - Modyfikacja układu już tabeli przestawnej
  3.Formatowanie tabeli przestawnej
  - Autoformatowanie tabeli przestawnej
  - Formatowanie poszczególnych pól tabeli
  4.Grupowanie danych
  - Grupowanie według dat (analiza danych w przedziałach czasowych)
  - Grupowanie według wartości liczbowych
  - Grupowanie tekstów
  - Grupowanie wielopoziomowe
  - Szybkie grupowanie/rozgrupowanie
  5.Sortowanie i filtrowanie danych w tabelach przestawnych
  6.Odświeżanie danych
  - Szybkie odświeżanie
  - Zmiana danych źródłowych
  - Automatyczna zmiana zakresu danych źródłowych
  - Cykliczne odświeżanie
  7.Obliczenia w tabeli przestawnej
  - Warianty ukazywania danych w zestawieniu: suma, liczba wystąpień, wartości minimalne i maksymalne, średnia
  - Pokazywanie danych w ujęciu procentowym
  - Pokazanie dynamiki zmian
  - Sumy pośrednie w tabeli przestawnej
  8.Wykresy przestawne
  - Tworzenie wykresów przestawnych
  - Prezentacja danych
  - Modyfikacja utworzonych wykresów
  9.Obliczenia w tabelach przestawnych
  - Wykorzystanie pól obliczeniowych
  - Tworzenie formuł pól obliczeniowych
  - Lista formuł tabeli
  10.Metody wykorzystania danych z tabeli przestawnej poza tabelą przestawną
  - Kopiowanie danych z tabeli przestawnej
  - Funkcja WEŹDANETABELI
  - Tworzenie tabel przestawnych na podstawie danych z wielu zakresów
  - Użycie danych z innych tabel lub wykresów przestawnych
  - Wykorzystanie wielu zakresów danych
  - Pokazywanie szczegółowych danych tabeli przestawnej
  11.Tworzenie tabeli przestawnej przy użyciu kostki OLAP

 • Zgodny ze wzorem MEN

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce