7 Godzin, 1 Dni

Narzędzia doskonalenia jakości - analiza FMEA - warsztaty

więcej terminów () mniej terminów
 • Celem FMEA jest systematyczna identyfikacja poszczególnych wad produktu lub/i procesu oraz ich eliminacja lub minimalizacja skutków. Osiąga się to przez ustalenie związków przyczynowo skutkowych powstania potencjalnych wad produktu przy uwzględnieniu czynników ryzyka. Pozwala to na ciągłe doskonalenie produktu lub/i procesu poprzez systematyczne analizowanie i wprowadzanie poprawek, które eliminują źródła wad i poprawiają właściwości wyrobu.

  Analiza FMEA ma bardzo szerokie zastosowanie. Jest skuteczna przy analizie złożonych procesów i produktów, w produkcji masowej i jednostkowej. Analizie można poddać pojedynczy komponent oraz podzespół jak i cały wyrób, fragment procesu (np. jedną operację) oraz cały proces technologiczny.

 • 1. Podstawowe założenia FMEA,
  2. Procedura postepowania przy wykorzystywaniu FMEA procesu i projektu,
  3. Praktyczne przykłady zastosowania FMEA,
  4. Ćwiczenia z przeprowadzania FMEA na wybranym procesie (w grupach),
  5. Zaprojektowanie formularzy i parametrów analizy na potrzeby własnego działania (własnych obowiazków) w przedsiebiorstwie.
  6. Rodzaje analizy.

 • certyfikat - LUQAM

Szkolenie prowadzą konsultanci LUQAM posiadający długoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania jakością oraz zarządzania projektami

Szkolenia o podobnej tematyce