0 Godzin, 0 Dni

Ocena metodą 360 stopni

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Jeżeli chciałbyś, żeby ludzie w Twojej firmie rozwijali się i doskonalili, również dzięki informacjom zwrotnym płynącym ze środowiska pracy, aby mogli skonfrontować ocenę własnych umiejętności z wymaganiami otoczenia, to zapewni Ci to ocena 360 stopni. Jeżeli brakuje Ci wiedzy o tym jak oceniani są menedżerowie, ich styl zarządzania i współpracy, a także informacji o tym, czy opinie przełożonych, podwładnych, współpracowników na temat postawy, kompetencji, umiejętności menedżerów są podobne, to poprzez ocenę 360 stopni uzyskasz te informacje.

 • Korzyści
  - systematyczny, zarządzany przez firmę proces udzielania pracownikowi informacji zwrotnych dotyczących jego pracy i umiejętności
  - ukierunkowanie, zdynamizowanie rozwoju pracownika w obszarze kompetencji, które są też istotne dla realizacji strategii firmy,
  - monitorowanie rozwoju (jeśli jest realizowane systematycznie)
  - lepszy przepływ informacji w firmie, ew. wskazanie źródeł problemów w zespołach i zapobieganie eskalacji sytuacji problemowych

  Ocena metodą 360 stopni może być stosowana samodzielnie lub jako element szerszej oceny np. wspólnie z Development Centre.

 • Metoda 360 stopni to nowoczesne narzędzie oceniania przede wszystkim menedżerów i kluczowych pracowników. Polega na zebraniu możliwie kompleksowych informacji zwrotnych na temat pracy i umiejętności ocenianego pracownika oraz zaplanowaniu działań rozwojowych. 360 stopni tworzy się na podstawie samooceny pracownika oraz ocen osób bezpośrednio z nim współpracujących: przełożonego, współpracowników, podwładnych oraz klientów wewnętrznych i zewnętrznych. Podstawową zaletą tej metody jest zebranie informacji zwrotnych dotyczących wyznaczonych kryteriów oceny z wielu perspektyw jednocześnie. Ocena metodą 360 stopni jest narzędziem, które pozytywnie wpływa na rozwój i motywację pracowników.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce