8 Godzin, 0 Dni

Okresowe szkolenie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w języku angielskim, Health & Safety Training

198,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy z zakresu bhp i ppoż.

  Szkolenie w języku angielskim.

 • Szkolenie przygotowane wg wytycznych ramowego programu szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.
  Moduł 1
  Wybrane regulacje prawa pracy
  Moduł 2
  Ocena zagrożeń i metody ochrony przed zagrożeniami
  Moduł 3
  Organizacja stanowisk pracy
  Moduł 4
  Wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe
  Moduł 5
  Szkolenia w zakresie bhp
  Moduł 6
  Postępowanie w sytuacjach zagrożeń
  Moduł 7
  Konsekwencje niewłaściwych warunków pracy
  Moduł 8
  Ochrona przeciwpożarowa i ochrona środowiska naturalnego
  Test końcowy - podstawa do uzyskania zaświadczenia

 • Zaświadczenie potwierdzające ukończenie okresowego szkolenia BHP.

 • Szkolenie przez Internet (szkolenie e-learningowe).

 • Szkolenie przeznaczone jest dla:

  * pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,

  * innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

 • 198 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • egzaminy certyfikujące

Szkolenia o podobnej tematyce