505 Godzin, 0 Dni

Opieka paliatywna

więcej terminów () mniej terminów
 • Celem kształcenia na kursie Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielegniarek jest zdobycie specjalistycznej wiedzy i niezbędnych umiejętności do sprawowania kompleksowej opieki paliatywnej.

 • blok ogólnozawodowy - zajęcia teoretyczne - 135 godzin, w tym:
  elementy psychologii - 15 godzin
  elementy socjologii - 15 godzin
  elementy etyki i prawa - 15 godzin
  promocja zdrowia i edukacja zdrowotna - 15 godzin
  zakażenia w placówkach ochrony zdrowia - 15 godzin
  organizacja pracy pielęgniarskiej - 15 godzin
  problemy zawodowe pielęgniarek i położnych - 15 godzin
  postępowanie w stanach zagrożenia życia - 15 godzin
  leczenie krwią - 15 godzin

  blok specjalistyczny - 370 godziny, w tym:
  - zajęcia teoretyczne - 195 godzin
  założenia i podstawy opieki paliatywnej - 45 godzin
  praktyka pielęgniarska w opiece paliatywnej - 90 godzin
  aspekty psychologiczne i duchowe w opiece paliatywnej nad chorym
  i jego rodziną - 30 godzin
  pomoc i wsparcie socjalne w opiece paliatywnej - 15 godzin
  etyka w opiece paliatywnej - 15 godzin

  - zajęcia praktyczne - 175 godziny
  oddział intensywnej opieki medycznej - 35 godzin
  dom pomocy społecznej - 35 godzin
  oddział onkologii dziecięcej - 35 godzin
  wzorcowa placówka opieki paliatywno-hospicyjnej - 35 godzin
  hospicjum - 35 godzin

 • certyfikat ukończenia szkolenia

 • dla pielęgniarek

Szkolenia o podobnej tematyce