6 Godzin, 1 Dni

Oświetlenie stanowisk pracy - obróbki, montażu i kontroli wzrokowej

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Przedmiot szkolenia:

  Problemy prawidłowego oświetlenia stanowiska pracy w procesach produkcji. Budowa oka ludzkiego i zjawisko widzenia. Wymagania i zalecenia dotyczące parametrów oświetlenia stanowiska pracy – normy BHP, ergonomia oświetlenia. Zmęczenie psychofizyczne operatora a jakość oświetlenia. Oświetlenie a popełnianie błędów w procesach montażu, obróbki i kontroli wzrokowej. Oświetlenie w laboratorium kontrolno-pomiarowym. Warianty oświetlenia w zależności od właściwości fizycznych wyrobu/kontrolowanej próbki. Przegląd rozwiązań technicznych. Metody pomiaru i oceny parametrów oświetlenia stanowisk pracy oraz stanowisk wzrokowej kontroli jakości.  Korzyści dla przedsiębiorstwa:

  Szkolenie ma na celu dostarczenie wiedzy teoretycznej i praktycznego doświadczenia w zakresie oświetlenia miejsc pracy. Poprawa warunków oświetleniowych prowadzi do zwiększenia wydajności pracowników, zmniejszenia liczby popełnianych przez nich błędów i poprawy jakości produktu. Skutkuje to ograniczeniem kosztów produkcji i poprawą wizerunku marki. Oświetlenie ma także pośredni i bezpośredni wpływ na atmosferę w zakładzie produkcyjnym, co dodatkowo potęguje korzyści materialne zakładu.

 • Część teoretyczna:
  Fizjologia widzenia: budowa oka, czułość oka na promieniowanie, adaptacja, akomodacja (15’)
  Prawa Wbera i Webera-Fehnera (15’)
  Zasady oświetlania: dostatecznej luminancji, dostatecznego kontrastu, dostatecznego rozmiaru szczegółu, dostatecznego czasu, estetyczne, ekonomiczne (30’)
  Czynniki wpływające na jakość widzenia: jakość widzenia jako funkcja rozkładu natężenia na polu pracy, rozkładu luminancji w otoczeniu, wpływ olśnienia ekwiwalentność czynników (45’)
  Wymagania normatywne PN-EN 12464-1:2004 (15’)
  Sposoby realizacji oświetlenia miejscowego: typy opraw, sposoby rozmieszczania opraw, sposoby oświetlania miejsca pracy w zależności od charakteru obiektu pracy: matowego, błyszczącego, przezroczystego (2h)
  Warsztaty:
  Praktyczne ćwiczenia z oświetlania stanowisk pracy obejmują analizę zdolności rozpoznawania szczegółów w różnych warunkach oświetleniowych, subiektywną ocenę spostrzegania, obiektywną ocenę na podstawie liczby wykonanych czynności w określonym czasie, czasu wykonania określonej liczby czynności (2h)

 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu TQMsoft

 • Wprowadzenie teoretyczne, przykłady, ćwiczenia.

 • Menedżerowie działów produkcji i kontroli jakości oraz pracownicy odpowiedzialni za budowę i eksploatację stanowisk pracy, przede wszystkim wzrokowej kontroli jakości produkcji we wszelkich branżach produkcyjnych.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • materiały szkoleniowe

Trener TQMsoft

Szkolenia o podobnej tematyce