7 Godzin, 1 Dni

Podstawowe zasady BHP podczas pracy z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi

550,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi jak i również wskazanie skutecznego działania mającego na celu wykonywanie pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób w miejscu pracy.

 • 1. Podstawowe informacje o przepisach odnoszących się do produktów chemicznych w UE oraz informacje z nich wynikające.

  2. Klasyfikacja substancji i mieszanin chemicznych wynikająca z rozporządzenia CLP i dyrektywy preparatowej.

  3. Zagrożenia mogące wystąpić podczas obchodzenia się z produktami chemii profesjonalnej.

  4. Oznakowanie produktów chemii profesjonalnej:

  Karta charakterystyki – najważniejsze informacje o bezpieczeństwie w nich zawarte.
  Oznakowanie na etykietach – piktogramy, zagrożenia, bezpieczne postępowanie z produktem.

  5. Metody zabezpieczenia pracowników – wymagania prawne wobec pracodawcy:

  Środki ochrony indywidualnej – rodzaje i dobór dla pracowników.
  Zasady obchodzenia się z produktami chemicznymi.

  6. Obowiązki pracowników w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej.

  7. Pierwsza pomoc w przypadku narażenia na produkty chemiczne.

  Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jej fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu

 • wykład, seminarium, ćwiczenia

 • Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które w swojej pracy mają do czynienia z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi, a przede wszystkim do pracowników i służb BHP przedsiębiorstw związanych z produkcją, obrotem i magazynowaniem substancji chemicznych.

 • 550 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • przerwy kawowe
  wyżywienie

mgr Aleksandra Gendek - mgr chemii, absolwentka wydz. Matematyczno –Fizyczno – Chemicznego Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Chemii Organicznej i Stosowanej. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie BHP na Politechnice Łódzkiej. Wykładowca z długoletnim stażem - prowadzi szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, jak i również wykłady na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”. W firmie THETA, , specjalista z zakresu chemicznych produktów niebezpiecznych, a w szczególności kart charakterystyki, oznakowania preparatów chemicznych oraz systemu GHS.

Szkolenia o podobnej tematyce