6 Godzin, 1 Dni

POZYSKIWANIE DOTACJI Z FUNDUSZY UNIJNYCH

2 000,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat możliwości pozyskania środków z funduszy europejskich oraz przygotowanie uczestników do opracowywania wniosków. Wiedza jest aktualna i praktyczna, nakierowana szczególnie na programy, z których w najbliższym czasie istnieje możliwość uzyskania środków.

 • 1. Fundusze Strukturalne:

  - cztery instrumenty funduszy strukturalnych: EFRR, EFS, FIWR, EFOiGR
  - podstawowe zasady funkcjonowania funduszy
  - polityka regionalna i horyzontalna UE oraz inwestycje priorytetowe
  - zasady kwalifikowania kosztów

  2. Programowe podstawy wsparcia:
  - Narodowy Plan Rozwoju
  - Sektorowe Programy Operacyjne
  - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

  3. Praktyczne możliwości korzystania przez firmy z sektora MSP ze wsparcia
  - Dotacje na inwestycje: SPO - WKP 2.3, 2.2.1, ZPORR 3.4, PHARE 2003
  - Dotacje na doradztwo: SPO - WKP 2.1, ZPORR 3.4, PHARE 2003
  - Dotacje dla branży spożywczej: SPO - Rolny, działanie 1.5, 2.4
  - Dotacje na badania i rozwój: SPO - WKP 1.4
  - Dotacje na promocję eksportu: SPO - WKP 2.2.2

  4. Casy Study dla przedsiębiorstw:
  - metodyka sporządzania wniosków,
  - zawartość wniosków,
  - kryteria oceny wniosków: jakościowe, formalne,
  - analiza wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania
  - rola innowacyjności projektu
  - jak uzasadnić trwałość projektu
  - jak pozyskać nowego klienta dzięki funduszom UE?

  5. Warsztaty wypełniania wniosków

 • Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 • Szkolenie jest adresowane do właścicieli i pracowników małych

  i średnich przedsiębiorstw oraz innych osób zainteresowanych poruszaną tematyką.

 • 2000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • przerwy kawowe
  udostępnienie sali szkoleniowej

 • 2000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Rafał Olszowski

Specjalista w dziedzinie funduszy strukturalnych i programów pomocowych. Konsultant programów SPO-WKP, ZPORR. Absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent podyplomowego studium "Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej" w WSPIZ im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Członek Zarządu Małopolskiego Forum Przedsiębiorczości. Koordynator programu szkoleniowego "Akademia Biznesu" oraz "Akademia IT".

Szkolenia o podobnej tematyce