1 Godzin, 5 Dni

Prawa i obowiązki radnego gminy, powiatu i województwa.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 •  Jakie są prawa i obowiązki radnych związane z udziałem w pracach rady oraz jej komisjach i klubach radnych?

   Jakie przepisy chronią radnego podczas pełnienia funkcji?

  (ochrona stosunku pracy, prawo do urlopu bezpłatnego, prawo do zwolnienia od pracy itp.)

   Jak rozliczyć diety, wyjazdy, zwroty kosztów podróży służbowych?

   Jak prawidłowo składać oświadczenie majątkowe ?

   Co może kontrolować radny?

 • Program:
  I. Prawa i obowiązki radnego
  1. Udział w pracach rady i udział w pracach instytucji samorządowych
  2. Diety i zwrot kosztów podróży służbowych
  3. Uprawnienia pracownicze radnego
  4. Radny funkcjonariuszem publicznym
  5. Kontakty z mieszkańcami i mediami
  6. Kodeks etyczny radnego
  7. Odpowiedzialność karna radnego
  8. Obowiązki przewodniczącego rady, zastępców i przewodniczących komisji
  II. Prawa i obowiązki na sesji rady - podstawowe zasady procedury uchwałodawczej
  1. Inicjatywa uchwałodawcza
  2. Zabieranie głosu, głosowanie
  3. Specyfika procedury budżetowej i absolutoryjnej
  III. Funkcja kontrolna rady gminy i powiatu
  1. Czy radny ma prawo sam przeprowadzać kontrolę, żądać dokumentów itp.?
  2. Kontrola wykonywana na sesji rady
  3. Kontrola wykonywana za pomocą komisji rady, ze szczególnym uwzględnieniem komisji rewizyjnej
  4. Zasady i kryteria przeprowadzania kontroli
  IV. Planowanie i organizacja prac komisji rady i klubów radnych
  V. Przepisy antykorupcyjne
  1. Zakazy wynikające z przepisów ustaw samorządowych
  2. Interes prawny radnego a zakaz udziału w głosowaniu
  3. Kompetencje wojewody w zakresie kontroli przestrzegania przepisów antykorupcyjnych
  VI. Obowiązki informacyjne radnych
  1. Zasady wypełniania oświadczenia majątkowych oraz ich analizy
  2. Odpowiedzialność za nie złożenie oświadczeń majątkowych lub złożenie ich po wyznaczonym przez prawo terminie
  3. Odpowiedzialność za treść oświadczeń i informacji, oświadczenia i informacje dotyczące osób najbliższych
  VII. Dostęp do informacji
  1. Prawo radnego do informacji
  2. Informacje jawne z mocy prawa
  3. Granice prawa do informacji

 • tak

 • Wykład i prezentacja

 • Szkolenie jest skierowane do: przewodniczących rad, radnych, pracowników biura rady

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce