8 Godzin, 1 Dni

Prawo pracy - Aktualizacje 2012 - Gliwice, Katowice, Śląsk

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • PRAWO PRACY W PRAKTYCE I ORZECZNICTWIE

  PROGRAM SZKOLENIA:
  1. Nawiązanie stosunku pracy:
  * Prawidłowy przebieg rozmowy kwalifikacyjnej w kontekście ustawy o ochronie danych osobowych i zakazu dyskryminacji, czyli jakich pytań nie wolno zadawać kandydatowi do pracy
  * Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu a zakaz mobbingu * Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem
  * Nawiązanie umowy o pracę
  * Wybór rodzaju umowy o pracę
  * Treść nowoczesnej umowy o pracę
  * Obowiązkowe informacje dla pracownika
  * Zmiana treści umowy o pracę
  * Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy
  * Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy
  * Porozumienie zmieniające
  * Umowa o zakazie konkurencji

  2. Rozwiązanie stosunku pracy
  * Zasady rozwiązywania umowy o pracę
  * Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
  * Dopuszczalność wypowiedzenia poszczególnych rodzajów umów o pracę
  * Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę
  * Skuteczne wręczenie wypowiedzenia
  * Obowiązek konsultacji z zakładową organizacją związkową
  * Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
  * Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
  * Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
  * Uzasadnienie „zwolnienia dyscyplinarnego”
  * Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę
  * Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika
  * Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia
  * Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia
  * Zwolnienia grupowe
  * Świadectwo pracy
  * Treść świadectwa pracy
  * Sprostowanie świadectwa pracy
  * Roszczenia prawne przysługujące pracownikowi wskutek niewydania mu w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy

  3. Urlopy pracownicze:
  * Urlop wypoczynkowy
  * Zasady udzielania pierwszego urlopu w życiu
  * Prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego
  * Wymiar urlopu wypoczynkowego
  * Zasady udzielania i wykorzystywania urlopu
  * Przesunięcie terminu urlopu
  * Odwołanie z urlopu
  * Urlop na żądanie
  * Urlop macierzyński
  * Urlop wychowawczy
  * Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop

 • Certyfikat SelectTraining

 • 499 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • przerwy kawowe
  wyżywienie

 • materiały szkoleniowe

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • materiały szkoleniowe

Szkolenia o podobnej tematyce