16 Godzin, 2 Dni

Rozwiązywanie konfliktów

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Cel szkolenia

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przyczynami konfliktów wewnątrzorganizacyjnych, w tym również konfliktów interpersonalnych. Program realizowany będzie z wykorzystaniem sprawdzonych technik i metod nauczania (np. scenki sytuacyjne, studium przypadku, gry symulacyjne, gry psychologiczne). Wprowadzenie do programu technik warsztatowych daje uczestnikom możliwość zdobycia praktycznych umiejętności z zakresu różnorodnych reakcji na konflikt, rozwiązywania konfliktów wewnątrzorganizacyjnych oraz prowadzenie negocjacji

 • KONFLIKTY I ICH ROZWIĄZYWANIE W ZESPOLE PRACOWNICZYM

  1. ISTOTA I RODZAJE KONFLIKTÓW
  ● Przyczyny powstawania konfliktów w organizacji
  ● Modele przebiegu konfliktów w organizacji
  ● Zła komunikacja jako jedna z częstszych przyczyn konfliktu
  ● Konflikt interesów. Określenie sytuacji konfliktowej

  2. PRZEBIEG I ROZWÓJ KONFLIKTU – DYNAMIKA PRZEBIEGU KONFLIKTU
  ● Pozytywne i negatywne konsekwencje konfliktów
  ● Sposoby rozwiązywania i zapobiegania konfliktom
  ● Metody i style kierowania konfliktami

  3. KONFLIKT GRUPOWY I JEGO PRZYCZYNY
  ● Teoria konfliktu grupowego
  ● Konflikt pozorny i konflikt rzeczywisty
  ● Teoria względnego niezaspokojenia i jej miejsce w konflikcie grupowym
  ● Konfliktogenna rola podstawowych potrzeb psychicznych
  ● Rozwiązywanie konfliktów grupowych metodą negocjacji i mediacji
  ● Rozwiązywanie konfliktów metodą odstraszania i jednostronnej deskalacji
  ● Zarządzanie organizacją poprzez kierowanie konfliktem w zespole pracowniczym
  ● Ludzie toksyczni ich rola w grupie i wpływ na członków grupy

  4. ZARZĄDZANIE STRESEM W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH
  ● Mechanizmy obronne – korzyści i koszty płynące z ich stosowania

 • tak

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  udostępnienie sali szkoleniowej

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Magdalena Gieras

Szkolenia o podobnej tematyce