16 Godzin, 2 Dni

Rozwój motywacji

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Czynniki sukcesu przy motywacji pracowników i samomotywacji  W ostatnich latach temat motywacji stał się ważnym elementem z zakresu roz woj u kadry kierowniczej i pracowników.  Motywująca kadra kierownicza i motywowani pracownicy są decydującą gwarancją osiągania sukcesu przedsiębiorstwa.  W ramach naszego szkolenia uczestnicy poznają różne zasady i bodźce motywacyjne, struktury i sposoby motywacji oraz związane z tym wartości i potrzeby. Przedstawiamy praktyczne rozwiązania z zakresu braku motywacji oraz scenariusz opracowania planu akcyjnego w celu podnoszenia motywacji pracowników.  Cele nauczania

  Po szkoleniu uczestnicy znają:

   definicję pojęcia motywacja

   płaszczyzny psychologiczne motywacji

   teorie i formy z zakresu motywacji

   możliwości motywowania

   problemy motywacyjne wraz z analizą i propozycjami rozwiązania

   formy motywacyjne w procesie wprowadzenia zmian

 • Opis programu

  Moduł 1 - Definicja pojęcia motywacja
   definicja pojęcia motywacja
   jak funkcjonuje motywacja
   nacisk psychiczny
   nacisk manipulacyjny

  Moduł 2 - Zasady motywacji
   motywy
   zachęcanie
   emocje
   wola i świadomość
   pozytywne nastawienie własne

  Moduł 3 - Teorie o motywacji
   teoria treści (piramida potrzeb według Maslowa)
   model zaspokojenia potrzeb
   teoria procesu
   model oczekiwania-wartości
   teoria instrumentalizacji
   sytuacja-wynik-oczekiwania
   postępowanie-wynik-motywacja
   wynik-skutki-oczekiwania

  Moduł 4 - Formy motywacji
   motywacja własna
   motywacja przez czynniki zewnętrzne

  Moduł 5 - Możliwości motywacji
   rozpoznanie własnych podstawowych motywatorów
   Wyzwanie
   Inspiracja przez innych
   Przypomnienie sukcesu
   Ukierunkowanie na przyszłość
   Orientacja zmysłowa
   Nacisk czasowy
   Dobre samopoczucie w trakcie postępowania lub z powodu wyniku
   Konkurencja, współzawodnictwo
   Poczucie odpowiedzialności
   Poczucie współnoty
   Otoczenie
   Uznanie
   Dobre przygotowanie
   ćwiczenie: moje preferowane motywatory
   Formy samomotywacji
   Utożsamienie się z własną pracą
   ćwiczenie: Analiza samomotywacji
   pozytywne odczuwanie własnej odpowiedzialności
   Umiejętność motywowania innych osób
   Czynniki motywacji pracowników
   Ćwiczenie: Czy potrafię motywować pracowników

  Moduł 6 - Problemy przy motywacji: Analiza i rozwiązanie
   4 kroki diagnozy problemów motywacyjnych

  Moduł 7 - Motywacja w procesie zmian
   radzenie sobie z oporem
   model 5 etapów
   Definicja problemu
   Ustalenie celu
   Analiza przyczyn
   Zbieranie i ocena propozycji rozwiązania problemu
   Ustalenie postępowania

  Moduł 8 - Plan akcyjny
   analiza obecnej sytuacji w rozmowach indywidualnych
   wspólne opracowanie i realizacja katalogu przedsięwzięć
   rozmowa podsumująca

  Dostosowanie programu do potrzeb przedsiębiorstwa
  Każde przedsiębiorstwo musi indywidualnie realizować s woj e zadania. Jesteśmy w stanie dostosować nasz trening bezpośrednio do potrzeb danego przedsiębiorstwa za pomocą symulacji przypadków i ról gier z Państwa branży. "Kroimy program na miarę" stosownie do Waszego języka i kultury w przedsiębiorstwie. W celu zdobycia bardziej konkretnych informacji prosimy o kontakt z naszymi konsultantami.

 • Adresaci

  Kadra kierownicza i "młoda" kadra kierownicza każdego szczebla w przedsiębiorstwie, sprzedawcy, agenci, wszyscy, którzy przeprowadzają różnego rodzaju prezentacje.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Anna Kotapska

Anna Kotapska - absolwenta ASB Poznań - kierunek finanse i bankowość. ukończyła specjalizacje z zakresu przywództwa i rozowju kompetencji trenerskich w Instytutcie Voss+Partner. Specjalizuje się również w obszarze tzw. sztuce życia. Prowadzi szkolenia z zakresu przywództwa i rozowju kompetencji trenerskich. Od 10 lat właściciel MPS KT&CG ii członek zarządu MPS Group.

Krzysztof Kotapski

Krzysztof Kotapski – lat 38, właściciel firmy MPS T&CG i członek zarządu MPS Group międzynarodowej grupy szkoleniowej, absolwent AE w Poznaniu na kierunkach Zarządzanie Strategiczne i Zarządzanie Kadrami. Roczna specjalizacja na UW w Warszawie z rynku pracy. Absolwent Instytutów Blancharda, Gordona, Voss+Partner zaliczanych od ponad 20 lat do światowej czołówki firm doradczo szkoleniowych. Ukończył w Instytucie Voss+Partner trzy letni program Master of Science In Executive Leadership. Absolwent Akademii Coachingu Przywódczego i Międzynarodowej Akademii Trenerów. Od 14 lat aktywnie trenuje i prowadzi konsulting. Przez rynek uważany za eksperta z zakresu przywództwa, rozwoju kompetencji trenerskich, rozwoju standardów kompetencyjnych poprawiających skuteczność organizacji, budowanie programów innowacyjnych, projektów coachingowych, wdrażaniu zmian, uruchamiania nowych projektów. Jako pierwszy w Polsce realizował oryginalne światowe bestsellery szkoleniowe z przywództwa i rozwoju trenerów. Wykładowca i konsultant merytoryczny w Wyższej Szkole Bankowej Poznaniu. Autor pierwszych w Polsce studiów podyplomowych z biznesowego zarządzania projektami i biznesowej koncepcji łączenia kompetencji pracowników z celami strategicznymi firmy. Współpracuje bezpośrednio z zarządami firm i buduje strategie konkurencyjne firmy w oparciu o rozwój kompetencji pracowników. Realizuje projekty HPO - HIGH PERFORMANCE ORGANIZATION m.in. projekt Standaryzacji Poziomu Umiejętności Kadry Kierowniczej. Jego projekty biznesowe były nagradzane i prezentowane na prestiżowych imprezach z branży HR jako przykłady niezwykle skutecznych rozwiązań zwiększających skuteczność działania organizacji. Jest autorem projektów szkoleniowo-doradczych realizowanych w 42 krajach. Ceniony na rynku za otwartość i niestandardowe podchodzenie do tematyki rozwoju kompetencji pracowników i kadry menedżerskiej. Zrealizował ponad 70 dużych projektów szkoleniowych. Referencje wystawiają mu menedżerowie biznesu i HR z wiodących firm na rynku polskim. Przeszkolił ponad 9 000 tys. menedżerów wszystkich szczebli. Współpracuje na stałe z zarządami wielu organizacji. Firmy powierzają mu projekty wymagające innowacyjności w zakresie inżynierii biznesowej. Są tego bardzo dobre przykłady w Polsce. Posiada doświadczenie w branżach produkcyjnych, bankowości, ubezpieczeniach, administracji samorządowej i państwowej, farmacji, sieci handlowe, samochodowej, meblarskiej, doradczej, energetycznej i wielu innych. W Polsce do tej pory do współpracy zaprosiło Krzysztofa Kotapskiego ponad 500 firm. Akademia Coachingu Przywódczego rynek finansowy - aktywny uczestnik, golf, tenis, działalność charytatywna, caravaning

Szkolenia o podobnej tematyce