18 Godzin, 3 Dni

SOPOT: WINDYKACJA SĄDOWO KOMORNICZA W ŚWIETLE AKTUALNYCH UREGULOWAŃ

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z aspektami prawnymi dochodzenia należności: jakie kroki należy podjąć aby skutecznie zabezpieczyć transakcje przed koniecznością dochodzenia swoich praw przed sądem.

 • E- SĄD, ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE – ZAJĘCIA WARSZTATOWE WARSZTATY
  § Zagadnienia teoretyczne
  § Opracowanie pozwu i załączników.
  § Współpraca z referendarzem sądowym.

  CO MOŻE ZROBIĆ NIEUCZCIWY DŁUŻNIK I JAK SIĘ PRZED TYM BRONIĆ?
  § wyprowadzenie majątku
  § czynności ukryte i pozorne
  § przewlekanie postępowań
  § nieuczciwa upadłość
  § pozorowanie gotowości spłaty należności, zwłaszcza w ratach
  § nieuczciwe lub nieetyczne przedłużanie procesów sądowych inicjowanych przez wierzyciela
  SKARGA PAULIAŃSKA I INNE ŚRODKI ZWALCZANIA TRANSFERU MAJĄTKU NA MAŁŻONKA I INNE OSOBY.

  DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI OD SPADKOBIERCÓW DŁUŻNIKA

  DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI OD WSPÓŁMAŁŻONKA

  WPŁYW OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI NA STOSUNKI CYWILNOPRAWNE UPADŁEGO, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM STOSUNKÓW MAJĄTKOWYCH MAŁŻEŃSKICH.

  PRAWIDŁOWE KONSTRUOWANIE UMÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH PRZED POTENCJALNĄ NIEUCZCIWOŚCIĄ KONTRAHENTA.

  DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI ZABEZPIECZONYCH:
  § wekslem
  § hipoteką
  § zastawem
  § przewłaszczeniem na zabezpieczenie
  § poręczeniem.

  WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA ZABEZPIECZAJĄCEGO.

  SKUTECZNA EGZEKUCJA POZASĄDOWA, SĄDOWA I KOMORNICZA.

  WYWIAD GOSPODARCZY W POLSCE I NA ŚWIECIE.

  EUROPEJSKI TYTUŁ EGZEKUCYJNY.

  EUROPEJSKI NAKAZ ZAPŁATY.

  DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI WOBEC DŁUŻNIKÓW ZAGRANICZNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH KRAJACH.
  § Ogólne zasady dochodzenia roszczeń za granicą - akty prawne i praktyczne aspekty (konwencje i ich zastosowanie)
  § Specyfika egzekucji prowadzonej w krajach związanych z Polską bilateralnymi umowami
  § Egzekucja świadczeń alimentacyjnych za granicą (ogólne zasady)
  § Włoskie prawo insolwencyjne i egzekucyjne
  § Cywilna procedura w Anglii
  § Prowadzenie postępowania we Francji
  § Egzekucja holenderskich nakazów zapłaty
  § Udział w amerykańskim postępowaniu upadłościowym
  § Niemiecki model egzekucji roszczeń
  § Współpraca z zagranicznymi kancelariami

  USTAWA O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI GOSPODARCZYM W ŚWIETLE ZMIAN OSTATNICH ZMIAN.

 • imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 • wykłady, konsultacje

 • Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników zajmujących się windykacją, w szczególności osoby odpowiedzialne za organizację komórek windykacyjnych i ograniczanie pobocznych kosztów odzyskania roszczenia, a także pracowników zawierających umowy i zabezpieczających ich realizację.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Radca prawny - specjalizacja w zakresie prawa upadłościowego, prawa spółek, fuzji i przejęć, prawa konsumenckiego i antymonopolowego, prawa międzynarodowego i europejskiego oraz funduszy unijnych. Specjalista Wykładowca na seminariach i szkoleniach, opiekun merytoryczny konferencji tematycznych. Autor kilkudziesięciu publikacji oraz opinii prawnych z zakresu prawa upadłościowego, prawa pracy, medycyny i marketingu. W latach 2007 – 2009 zatrudniony w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie pełnił również obowiązki Zastępcy Dyrektora Zespołu Prawa Gospodarczego, Danin Publicznych i Ochrony Praw Konsumenta. Superarbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Wielkopolskiej Izbie Budownictwa, arbiter w Krajowym Sądzie Arbitrażowym.

Szkolenia o podobnej tematyce