18 Godzin, 2 Dni

SPRZEDAŻ RELACYJNA

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • - zwiększenie kompetencji komunikacyjnych sprzedawców w kontakcie z różnymi klientami

  - zwiększenie autorefleksji na temat własnej roli w dynamice kontaktu z klientem

  - doskonalenie umiejętności zaspokajania potrzeb klienta w procesie sprzedaży

  - integrowanie umiejętności i wiedzy w warsztat handlowca

  - budowanie wizerunku własnej osoby z wykorzystaniem naturalnych potencjałów związanych z głosem, komunikacją niewerbalną, wyglądem, itp..

  - doskonalenie umiejętności negocjacyjnych

  - zdobycie wiedzy na temat mechanizmów działania psychomanipulacji, praktyczne ćwiczenie ich działania i przeciwdziałania im.

 • Tematyka szkolenia:

  1. Klient – źródło wszystkich odpowiedzi. Co i w jaki sposób przekazać?
  - style przetwarzania informacji
  - umiejętność nawiązywania kontaktu jako podstawa rozumienia klienta
  - wzorce zachowań klienta jako podstawa planowania relacji

  2. Autoprezentacja – jak skutecznie pokazać siebie.
  - Głos narzędziem komunikacji. Doskonalenie emisji głosu, artykulacji, intonacji, wyrażania ekspresji.
  - Spójność głosu i treści
  - Panowanie nad głosem i oddechem. Wywoływanie efektu zainteresowania, koncentracji, aktywizacji odbiorcy.
  - Werbalne i niewerbalne aspekty nawiązywania kontaktu, czyli o gestach, które są żywe
  - Autoprezentacja jako proces dwustronny
  - Emocje w kłębku, czyli jak sobie radzić z tremą oraz emocjami wywołanymi przez reakcję odbiorców
  - Ja jako całość; jak działam? Co wyrażam?, Jak wpływam na innych?

  3. Dynamika relacji interpersonalnych, czyli o tym, co się dzieje w relacjach międzyludzkich?
  - Czynniki świadome i nieświadome w kształtowaniu relacji
  - To, na co zwracam przede wszystkim uwagę - koncentracja na różnych aspektach relacji z klientem i co z tego wynika. Jak dostrzegać to, co wcześniej było niewidzialne?
  - Różne punkty widzenia tej samej rzeczy - diabelskie koło relacji. O tym, jak łatwo znaleźć się w sytuacji trudnej i konsekwentnie w niej pozostawać.
  - Kiedy wszystko się powtarza. Pozycje życiowe, jako wzorce bycia w relacji z drugą osobą.
  - Gry interpersonalne. O współtworzeniu sytuacji trudnych oraz korzyściach i niekorzyściach z tego wynikających.
  - O czym teraz rozmawiamy? Poziomy logiczne w rozumieniu siebie i drugiej osoby. Diagnozowanie przyczyn zachowania innych. Sposoby dokonywania zmian w relacji z drugą osobą.
  - Typowe trudne sytuacje w kontaktach z klientami, co oznaczają i jak sobie w nich radzić?

  4. Negocjacje
  - Style negocjacyjne. Od czego wszystko się zaczyna? Indywidualne tendencje do przyjmowania stylu negocjacyjnego
  - Przygotowanie do negocjacji – trzy perspektywy spojrzenia na sytuację negocjacyjną; pytania kartezjańskie; określanie celów; BATNA
  - Przebieg procesu negocjacyjnego; fazy negocjacji; wybór strategii; rola zespołów negocjacyjnych;
  - Negocjowanie z trudnym partnerem; Jaki partner jest dla mnie trudny i jak to wykorzystać?
  - Różnice międzykulturowe. O zwyczajach, które są niezwyczajne.
  - Kobiety i mężczyźni w negocjacjach
  - Psychomanipulacje i gry psychologiczne w negocjacjach – rodzaje psychomanipulacji, metody rozpoznania i radzenia sobie z nimi; nieświadome tendencje do wchodzenia w gry, typowe gry negocjacyjne
  - Techniki negocjacyjne i sposoby przeciwdziałania im

  5. Ja, jako handlowiec.
  - W czym jestem mocny, czyli co w sobie rozwijać? Autoanaliza własnych mocnych stron, oraz o tym, kiedy mogą stać się moją słabością?
  - Drabina rozwoju, czyli gdzie jestem i dokąd zmierzam? Własny program rozwoju kompetencji handlowca.

 • Imienne potwierdzajace nabyte umiejetności

 • Szkolenie realizowane jest na trzech poziomach:  • nabywanie wiedzy (poziom teoretyczny),

  • rozwój umiejętności, kompetencji (poziom praktyczny),

  • rozpoznawanie indywidualnych predyspozycji (poziom osobistych kompetencji).  Cwiczenia oparte są o najefektywniejszy model uczenia się dorosłych: obserwacja – analiza – planowanie – działanie (cykl uczenia się Kolba).

  Szkolenie odbywa się w formie psychologicznego treningu umiejętności z wykorzystaniem metod aktywizujących m.in.: gier symulacyjnych; ćwiczeń w małych grupach; symulacji realnych zdarzeń, z jakimi spotykają się uczestnicy szkolenia w trakcie pracy; analizy przypadków (case study) a także uzupełniająco mini - wykładów, prezentacji i kwestionariuszy.

 • Program szkolenia, który dla Państwa przygotowaliśmy, powstał z przekonania o tym, że skuteczność w handlu wynika z umiejętności integrowania wiedzy, umiejętności

  i cech osobowości pracowników, oraz budowania kultury współpracy z klientem przez dział handlowy.  Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które mają już podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu komunikowania się oraz technik sprzedaży.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Maciej Olsztyński

Konsultant, coach i trener. Psycholog absolwent UAM w Poznaniu. Praktyk NLP (certyfikat Practitioner NLP). Od kilku lat prowadzi konsultacje, szkolenia i coaching dla kadry zarządzającej, zespołów handlowych oraz specjalistów innych działów firm. W praktyce zawodowej łączy elementy Analizy Transakcyjnej, Programowania Neurolingwistycznego. Pracuje w ujęciu systemowym traktując organizację, jej kulturę, technologię, zasoby ludzkie jako całość. Zajmuje się również badaniem świadomych i nieświadomych aspektów organizacji oraz wprowadzaniem zmian w obrębie kultury organizacyjnej.

Szkolenia o podobnej tematyce