0 Godzin, 2 Dni

STATISTICA kurs podstawowy

więcej terminów () mniej terminów
 • W trakcie zajęć uczestnicy kursu zapoznają się z obsługą programu STATISTICA oraz wybranymi zagadnieniami statystycznej analizy danych. W pierwszym dniu zajęć omawiane są takie kwestie jak przeznaczenie i budowa programu, opanowanie podstawowych narzędzi i opcji służących do wprowadzania danych, import danych z innych aplikacji, sprawdzanie poprawności danych, przekształcanie danych, tworzenie szeregów rozdzielczych, sposoby obliczania i interpretacji statystyk opisowych, tworzenie wykresów, analiza danych jakościowych oraz zarządzanie wynikami analiz i tworzenie raportów z ich przebiegu. Drugi dzień zajęć jest poświęcony wybranym elementom wnioskowania statystycznego. Szczególna uwaga jest zwracana na niezwykle bogate możliwości graficzne programu, które umożliwiają czytelną prezentację wyników przeprowadzanych analiz oraz ułatwiają ich interpretację merytoryczną. Po ukończeniu kursu, uczestnicy powinni umieć samodzielnie przeprowadzać analizy wymagające zastosowania podstawowych metod statystycznych.

 • 1. Wstęp
  1.1. Cele i program kursu
  1.2. Krótka charakterystyka oprogramowania firmy StatSoft
  1.3. Podstawowe informacje o środowisku STATISTICA
  2. Wprowadzenie do problematyki analizy danych
  2.1 Podstawowe pojęcia
  3. Wprowadzenie do obsługi programu STATISTICA
  3.1. Budowa programu i elementy interfejsu użytkownika
  3.2. Rodzaje dokumentów w programie STATISTICA
  4. Wybrane operacje zarządzania danymi
  4.1. Import przykładowego pliku innej aplikacji
  4.2. Sprawdzanie poprawności danych
  4.3. Tworzenie zapytań do baz danych za pomocą STATISTICA Query
  5. Tworzenie nowego arkusza, wprowadzanie i przekształcanie danych
  6. Przykłady tworzenia i modyfikacji wykresów
  7. Elementy statystyki opisowej
  7.1. Badanie empirycznego rozkładu cechy
  7.2. Charakterystyki liczbowe rozkładu zmiennej
  7.3. Analiza przekrojowa
  8. Wybrane elementy wnioskowania statystycznego
  8.1. Podstawowe pojęcia związane z weryfikacją hipotez statystycznych
  8.2. Kryteria wyboru testów istotności różnic
  8.3. Tworzenie makr
  8.4. Przykłady stosowania wybranych testów parametrycznych i nieparametrycznych
  8.5. Teoretyczne podstawy weryfikacji hipotez statystycznych
  9. Wybrane metody analizy współzależności pomiędzy zmiennymi
  9.1. Elementy analizy korelacyjnej
  9.2. Regresja liniowa dwóch zmiennych (regresja prosta)

 • Tak

 • część wykładowa, część warsztatowa

Szkolenia o podobnej tematyce